Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 18 martie 2015 – DK/SEAE

(Cauza F-27/14)1

(Funcție publică – Personalul SEAE – Funcționar – Procedură disciplinară – Revocare fără reducerea drepturilor de pensie – Articolul 25 din anexa IX la statut – Urmărire penală în curs – Identitatea faptelor supuse AIPN și instanței penale)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: DK (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) (reprezentanți: S. Marquardt și M. Silva, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei prin care reclamantul a fost revocat fără reducerea drepturilor sale de pensie, cu efect de la 1 februarie 2014, în urma unei proceduri disciplinare inițiate după inculparea reclamantului de către autoritățile naționale pentru încălcarea prevederilor privind contractele de achiziții publice europene, fals și uz de fals, spălare de bani și corupțieDispozitivulAnulează decizia din 16 ianuarie 2014 prin care Serviciul European de Acțiune Externă l-a revocat pe DK din funcție fără reducerea drepturilor sale de pensie.Serviciul European de Acțiune Externă suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de DK.