Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. marca 2015 – DK/ESZD

(Zadeva F-27/14)1

(Javni uslužbenci – Osebje ESZD – Uradnik – Disciplinski postopek – Odpoklic brez zmanjšanja pokojninskih pravic – Člen 25 Priloge IX h Kadrovskim predpisom – Kazenski pregon v teku – Istovetnost dejstev, predloženih OI in kazenskemu sodišču)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: DK (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) (zastopnika: S. Marquardt in M. Silva, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bila tožeča stranka z učinkom od 1. februarja 2014 odpoklicana z delovnega mesta brez znižanja pokojninskih pravic zaradi disciplinskega postopka, ki je bil uveden potem, ko so zoper tožečo stranko nacionalni organi uvedli preiskavo zaradi goljufije na evropskih trgih javnih naročil, ponarejanja in uporabe ponaredkov, pranja denarja in korupcije.Izrek1.    Sklep z dne 16. januarja 2014, s katerim je Evropska služba za zunanje delovanje odpoklicala DK z njegovih funkcij brez zmanjšanja pokojninskih pravic, se razglasi za ničen.2.    Evropska služba za zunanje delovanje nosi svoje stroške in se ji naloži vse stroške, ki jih je priglasil DK.