Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 17. marta spriedums – AX/ECB

(lieta F-73/13) 1

Civildienests  – ECB darbinieki – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Atlaišana – Tiesības uz aizstāvību – Piekļuve disciplinārlietas materiāliem – Piekļuve informācijai un dokumentiem par citiem dienestiem – Saprātīgs termiņš – Disciplinārās komitejas sastāva tiesiskums – Disciplinārās komitejas konsultatīvā loma – Smagāks sods salīdzinājumā ar ieteikto – Pienākums norādīt pamatojumu – Dienesta vadīšana – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Soda samērīgums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Atbildību pastiprinoši apstākļi – Iebilde par prettiesiskumu

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AX (pārstāve – L. Levi, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji – M. López Torres un E. Carlini, un B. Wägenbaur, advokāts)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu atlaist no darba prasītāju pēc disciplinārlietas, kas ierosināta par nopietnu pārkāpumu, un atlīdzināt iespējami ciesto morālo kaitējumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;AX sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumus.