Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 17 martie 2015 – AX/BCE

(Cauza F-73/13)1

(Funcție publică – Personal al BCE – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Concediere – Dreptul la apărare – Acces la dosarul disciplinar – Acces la informațiile și documentele privind alte servicii – Termen rezonabil – Legalitatea compunerii comitetului disciplinar – Rolul consultativ al comitetului disciplinar – Agravarea sancțiunii în raport cu cea recomandată – Obligația de motivare – Gestionarea unui serviciu – Eroare manifestă de apreciere – Proporționalitatea unei sancțiuni – Circumstanțe atenuante – Circumstanțe agravante – Excepția de nelegalitate)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: AX (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: M. López Torres și E. Carlini, agenți, și B. Wägenbaur, avocat)ObiectulCerere de anulare a deciziei de concediere a reclamantului ca urmare a procedurii disciplinare desfășurate pentru abatere gravă și repararea prejudiciului moral pretins suferitDispozitivulRespinge acțiunea.AX suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile efectuate de Banca Centrală Europeană.