Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 maart 2015 – Marcuccio/Commissie

(Zaak F-89/13)1

(Uitsluiting van de procedure van een vertegenwoordiger van een partij – Geen aanwijzing van een nieuwe vertegenwoordiger – Verzoeker die niet meer antwoordt op verzoeken van het Gerecht – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: A., advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om drie inhoudingen van 504,67 EUR te verrichten op verzoekers invaliditeitsuitkering, respectievelijk voor de maanden januari tot en met maart 2013

Dictum

Er behoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over het beroep in zaak F-89/13, Marcuccio/Commissie.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 24 van 25.1.2014, blz. 39.