Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen avdelningen) av den 19 mars 2015 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-89/13)1

(Avstängning av en partsföreträdare från rättegången – En ny företrädare har inte utsetts – Sökanden har upphört att svara på tribunalens anhållanden – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten A.)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att göra avdrag om 504,67 euro på sökandens invaliditetsersättning för månaderna januari – mars 2013

Avgörande

Det finns inte längre anledning att döma i saken i mål F-89/13, Marcuccio/kommissionen.

Luigi Marcuccio ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Europeiska kommissionen.

____________

____________

1 EUT C 24, 25.1.2014, s.39.