Language of document :

Presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. – Breyer protiv Komisije

(predmet T-188/12)1

(„Pristup dokumentima – Uredba (EZ) br. 1049/2001 – Podnesci koje je Republika Austrija podnijela u okviru postupka zbog povrede obveze pred Sudom – Uskraćivanje pristupa“)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Njemačka) (zastupnik: M. Starostik, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P. Costa de Oliveira i H. Krämer, potom H. Krämer i M. Konstantinidis, agenti, uz asistenciju A. Krämera i R. Van der Houta, a potom R. Van der Houta, odvjetnika)

Intervenijenti u potporu tužitelju: Republika Finska (zastupnici: J. Heliskoski i S. Hartikainen, agenti); i Kraljevina Švedska (zastupnici: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre i H. Karlsson, potom A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson i F. Sjövall, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje, s jedne strane, odluke Komisije od 16. ožujka 2012. kojom je odbijen zahtjev tužitelja da mu se odobri pristup njezinom pravnom savjetovanju o Direktivi 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža i o izmjeni Direktive 2002/58/EZ (SL L 105, str. 54.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 30.) i, s druge strane, odluke Komisije od 3. travnja 2012. kojom je tužitelju uskraćen puni pristup dokumentima o prijenosu Direktive 2006/24 od strane Republike Austrije i dokumentima o predmetu u kojem je donesena presuda od 29. srpnja 2010., Komisija/Austrija (C-189/09, EU:C:2010:455), u mjeri u kojoj je – kada je riječ o potonjoj odluci – bio uskraćen pristup podnescima koje je u okviru ovog postupka podnijela Republika Austrija. IzrekaOdluka Europske komisije od 3. travnja 2012., kojom je P. Breyeru uskraćen puni pristup dokumentima o prijenosu od strane Republike Austrije Direktive 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža i o izmjeni Direktive 2002/58/EZ i dokumentima o predmetu u kojem je donesena presuda od 29. srpnja 2010., Komisija/Austrija (C-189/09), poništava se u dijelu u kojem je uskraćen pristup podnescima koje je Republika Austrija podnijela u okviru tog postupka.Obustavlja se postupak o zahtjevu za poništenje odluke Komisije od 16. ožujka 2012., kojom je odbijen zahtjev P. Breyera da mu se odobri pristup njezinom pra

vnom sa

vjetovanju o Direktivi 2006/24.Komisija će, osim vlastitih, snositi i polovinu troškova P. Breyera.Republika Finska i Kraljevina Švedska snosit će vlastite troškove.