Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 26. marta spriedums – Coedo Suárez/Padome

(lieta F-38/14) 1

Civildienests – Ierēdņi – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Atstādināšana no amata ar invaliditātes pabalsta samazināšanu – Soda samērīgums – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Jēdziens “ierēdņa uzvedība viņa karjeras laikā” – Darba laika grafika ievērošana

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ángel Coedo Suárez (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un A. Bisch)PriekšmetsPrasība atcelt Padomes ģenerālsekretāra lēmumu noeikt sodu – atstādināšana no amata ar invaliditātes pabalsta samazināšanu 15 % apmērā līdz pensijas vecuma sasniegšanai Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Á. Coedo Suárez sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.