Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.3.2015 – CN v. parlamentti

(Asia F-26/14)1

(Henkilöstö – Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat – Avustamispyyntö – Työpaikkakiusaaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CN (edustajat: asianajajat L. Levi, C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Ecker ja S. Alves)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne päätöksestä, jolla hylätään kantajan työpaikkakiusaamisen vuoksi esittämä avustamispyyntö.

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentin päätös, jolla hylättiin implisiittisesti CN:n 13.2.2013 esittämä avustamispyyntö, kumotaan.

Euroopan parlamentin 18.12.2013 tekemä päätös, jolla hylättiin CN:n 26.8.2013 tekemä valitus, kumotaan.

Euroopan parlamentti velvoitetaan maksamaan CN:lle 45 785,29 euron suuruinen summa.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan CN:n oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 175, 10.6.2014, s. 56.