Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 26. ožujka 2015. – CN protiv Parlamenta

(predmet F-26/14)1

(Javna služba – Akreditirani parlamentarni asistenti – Zahtjev za pomoć – Uznemiravanje)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CN (zastupnici: L. Levi, C. Bernard-Glanz i A. Tymen, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: M. Ecker i S. Alves, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke kojom je odbijen zahtjev za pomoć koji je tužitelj podnio zbog uznemirivanja.

Izreka presude

Poništava se odluka Europskog parlamenta kojom je implicitno odbijen CN-ov zahtjev za pomoć od 13. veljače 2013.Poništava se odluka Europskog parlamenta od 18. prosinca 2013. kojom je odbijena CN-ova žalba od 26. kolovoza 2013.Nalaže se Europskom parlamentu da CN-u plati iznos od 45.785,29 eura.Europski parlament snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova koje je imao CN.