Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 26. marta spriedums – CN/Parlaments

(lieta F-26/14) 1

Civildienests – Akreditēti deputātu palīgi – Lūgums sniegt palīdzību – Psiholoģiska vardarbība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CN (pārstāvji – L. Levi, C. Bernard-Glanz un A. Tymen, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – M. Ecker un S. Alves)

Priekšmets

Prasība atcel lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītājas iesniegtais lūgums sniegt palīdzību saistībā ar psiholoģisko vardarbībuRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu, ar ko netieši tiek noraidīts CN 2013. gada 13. februāra lūgums sniegt palīdzību;atcelt Eiropas Parlamenta 2013. gada 18. decembra lēmumu, ar ko ir noraidīta CN 2013. gada 26. augusta sūdzība;Eiropas Parlaments samaksā CN summu EUR 45 785,29 apmērā;Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina CN tiesāšanās izdevumus.