Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 26 martie 2015 – CN/Parlamentul

(Cauza F-26/14)1

(Funcţie publică – Asistenți parlamentari acreditați – Cerere de asistență – Hărţuire morală)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: CN (reprezentanți: L. Levi, C. Bernard-Glanz și A. Tymen, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: M. Ecker și S. Alves, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii de asistență introduse de reclamant pentru hărțuire morală

Dispozitivul

Anulează decizia Parlamentului European prin care a fost respinsă în mod implicit cererea de asistență formulată de CN la 13 februarie 2013.

Anulează decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2013 prin care a fost respinsă reclamația CN din 26 august 2013.Obligă Parlamentul European la plata către CN a sumei de 45 785,29 euro.Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de CN.