Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. března 2014 – CW v. Parlament

(Věc F-41/14)1

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnotící zpráva – Zjevně nesprávná posouzení – Zneužití pravomoci – Psychické obtěžování – Rozhodnutí, jímž je udělen jeden bod za zásluhy“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CW (zástupce: C. Bernard-Glanz, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Dean a J. Steele, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení hodnotící zprávy žalobce za rok 2012, jakož i rozhodnutí, jímž mu byl udělen pouze jeden bod za zásluhy. Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.CW ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.