Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 26. märtsi 2014. aasta otsus – CW versus parlament

(kohtuasi F-41/14)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamisaruanne – Ilsed hindamisvead – Võimu kuritarvitamine – Psühholoogiline ahistamine – Otsus, millega antakse üks teenetepunkt)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CW (esindaja: advokaat C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Dean ja J. Steele)

Ese

Nõue tühistada hageja 2012. aasta hindamisaruanne ja otsus anda talle üksainus teenetepunkt.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta CW kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 235, lk 34.