Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 26 mars 2014 – CW mot parlamentet

(Mål F-41/14)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Betygsrapport – Uppenbart oriktig bedömning – Maktmissbruk – Mobbning – Beslut om beviljande av en meritpoäng)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CW (ombud: advokaten C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Dean och J. Steele)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2012 samt beslutet att bevilja sökanden enbart en meritpoäng.

Domslut

Talan ogillas.

CW ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 235, 21.7.2014, s. 34.