Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 26. märtsi 2015. aasta otsus – DO versus ESMA

(kohtuasi F-32/14)1

(Avalik teenistus – ESMA töötajad – Ajutine teenistuja – Lepingu pikendamata jätmine – Hindamisaruanne – Hindamisaruande hilinenud koostamine – Ebakõla üldise ja erihinnangu vahel)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: DO (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (esindajad: R. Vasileva ning advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping pikendamata negatiivse hindamisaruande tõttu, tühistada eespool nimetatud hindamisaruanne ja hüvitada kahju

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta DO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 184, 16.6.2014, lk 45.