Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 maart 2015 – DO / ESMA

(Zaak F-32/14)1

(Openbare dienst – Personeel van ESMA – Tijdelijk functionaris – Niet-verlenging van de overeenkomst – Beoordelingsrapport – Te late opstelling van het beoordelingsrapport – Onsamenhangendheid van de algemene en de specifieke beoordelingen)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: DO (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Autoriteit voor effecten en markten (vertegenwoordigers: R. Vasileva, gemachtigde, en D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen als gevolg van een negatief beoordelingsrapport, nietigverklaring van dat beoordelingsrapport en vergoeding van de schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

DO draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

____________

____________

1     PB C 184 van 16.6.2014, blz. 45.