Language of document :

Acțiune introdusă la 27 februarie 2015 - Dextro Energy/Comisia

(Cauza T-100/15)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (reprezentanți: M. Hagenmeyer și T. Teufer, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului (UE) 2015/8 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 3, p. 6);

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 18 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1924/20061

Reclamanta susține că nu ar exista niciun motiv care să poată justifica refuzul autorizării celor cinci mențiuni, dat fiind că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ar fi emis cinci evaluări științifice pozitive în această privință. Cele cinci mențiuni nu încalcă principiile nutriționale și de sănătate general acceptate și nici nu transmit un mesaj contradictoriu și confuz consumatorilor; de asemenea, acestea nu ar fi nici ambigue, nici înșelătoare.Al doilea motiv, întemeiat pe lipsa proporționalitățiiReclamanta susține că, ținând seama de avizele pozitive emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară cu privire la cele cinci mențiuni de sănătate ale reclamantei, interzicerea absolută a publicității care rezultă din respingerea cererilor este disproporționată.Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului egalitățiiReclamanta susține că pârâta a refuzat autorizarea unor mențiuni de sănătate necontestate pe plan științific, deși în trecut a admis mențiuni similare.Al patrulea motiv, întemeiat pe lipsa unei motivări suficienteÎn sfârșit, reclamanta susține că regulamentul atacat nu cuprinde o motivare suficientă; nimic nu ar demonstra că pârâta ar fi ținut seama de argumentele r

eclamantei și ale publicului sau că aceasta ar fi exami

nat aceste argumente în mod distinct.