Language of document : ECLI:EU:T:2015:284

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (It-Tmien Awla)

13 ta’ Mejju 2015 (*)

“Għajnuna mill-Istat — Għajnuna għar-ristrutturazzjoni mogħtija mill-Awstrija favur il-grupp Austrian Airlines — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq komuni, bla ħsara għall-osservanza ta’ ċerti kundizzjonijiet — Privatizzazzjoni tal-grupp Austrian Airlines — Determinazzjoni tal-benefiċjarju tal-għajnuna — Linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u għar-ristrutturazzjoni tal-impriżi f’diffikultà”

Fil-Kawża T‑511/09,

Niki Luftfahrt GmbH, stabbilita fi Vjenna (l-Awstrija), irrappreżentata minn H. Asenbauer u A. Habeler, avukati,

rikorrenti,

vs

Il-Kummissjoni Ewropea, inizjalment irrappreżentata minn B. Martenczuk u K. Gross, bħala aġenti, assistiti minn G. Quardt, avukat, sussegwentement minn B. Martenczuk u R. Sauer, bħala aġenti, assistiti minn G. Quardt u J. Lipinsky, avukati,

konvenuta,

sostnuta minn

Ir-Repubblika tal-Awstrija, irrappreżentata minn C. Pesendorfer u M. Klamert, bħala aġenti,

minn

Deutsche Lufthansa AG, stabbilita f’Köln (il-Ġermanja), inizjalment irrappreżentata minn H.-J. Niemeyer, H. Ehlers u M. Rosenberg, sussegwentement minn H.-J. Niemeyer, H. Ehlers, C. Kovács u S. Völcker, avukati,

minn

Austrian Airlines AG, stabbilita fi Vjenna, inizjalment irrappreżentata minn H.‑J. Niemeyer, H. Ehlers u M. Rosenberg, sussegwentement minn H.‑J. Niemeyer, H. Ehlers u C. Kovács, avukati,

u minn

Österreichische Industrieholding AG, stabbilita fi Vjenna rrappreżentata minn T. Zivny, P. Lewisch u H. Kristoferitsch, avukati,

intervenjenti,

li għandha bħala suġġett talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/137/KE, tat-28 ta’ Awwissu 2009, Għajnuna mill-Istat C 6/09 (ex N 663/08) – Awstrija Austrian Airlines – Pjan għall-istrutturar mill-ġdid [ristrutturazzjoni] (ĠU 2010, L 59, p. 1) li tiddikjara kompatibbli mas-suq komuni, bla ħsara għall-osservanza ta’ ċerti kundizzjonijiet, l-għajnuna għar-ristrutturazzjoni mogħtija mir-Repubblika tal-Awstrija favur il-grupp Austrian Airlines fil-kuntest tal-akkwist ta’ din tal-aħħar mill-grupp Lufthansa,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tmien Awla),

komposta minn D. Gratsias, President tal-Awla, M. Kancheva (Relatur) u C. Wetter, Imħallfin,

Reġistratur: K. Andová, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-25 ta’ Ġunju 2014,

tagħti l-preżenti

Sentenza

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

1        Il-grupp Austrian Airlines (iktar ’il quddiem “Austrian Airlines”) huwa kompost minn tliet impriżi: Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, kumpannija tal-ajru li għandha ċentru ta’ attività ta’ trasport stabbilita fl-1957, Tiroler Luftfahrt GesmbH, sussidjarja reġjonali stabbilita fl-1978, u Lauda Air Luftfahrt GmbH, kumpannija għall-kiri tal-ajruplani stabbilita fl-1979. Austrian Airlines hija trasportatur bl-ajru li l-uffiċċju rreġistrat tagħha jinsab fi Vjenna (l-Awstrija) u li ċ-ċentri ta’ attività tagħha huma l-ajruport internazzjonali ta’ Vjenna u l-ajruport ta’ Innsbruck (l-Awstrija). Austrian Airlines hija membru tal-iStar Alliance. Ir-Repubblika tal-Awstrija kellha 41.56 % mill-ishma ta’ Austrian Airlines permezz tal-holding pubbliku Österreichische Industrieholding AG (iktar ’il quddiem l-“ÖIAG”) u kienet, għalhekk, l-azzjonista maġġoritarja ta’ Austrian Airlines.

2        Ir-rikorrenti, Niki Luftfahrt GmbH, hija kumpannija rregolata mid-dritt Awstrijak stabbilita fi Vjenna li topera kumpannija tal-ajru magħrufa bl-isem “flyniki” jew “Niki”. Hija topera minn Vjenna, minn Linz (l-Awstrija), minn Salzburg (l-Awstrija), minn Graz (l-Awstrija) u minn Innsbruck fejn hija tipprovdi, b’mod partikolari, titjiriet lejn l-Ewropa kollha u lejn l-Afrika ta’ Fuq. Fid-data tal-preżentata tar-rikors il-Privatstiftung Lauda (fondazzjoni privata Lauda) kellha 76 % tal-ishma tar-rikorrenti filwaqt li l-24 % l-oħra kienu miżmuma mit-tieni l-ikbar kumpannija tal-ajru Ġermaniża, l-Air Berlin.

3        Austrian Airlines ilha għal dawn l-aħħar snin taffaċċja diffikultajiet finanzjarji serji. Fid-dawl ta’ dawn id-diffikultajiet fit-12 ta’ Awwissu 2008 l-Gvern Federali Awstrijak ta’ mandat ta’ privatizzazzjoni li jawtorizza lill-ÖIAG tbigħ l-ishma kollha li hija għandha f’Austrian Airlines. Fid-29 ta’ Ottubru 2008, il-mandat ġie estiż sal-31 ta’ Diċembru 2008.

4        Fit-13 ta’ Awwissu 2008 l-ÖIAG ippubblikat notifikazzjonijiet fl-istampa Awstrijaka u fl-istampa internazzjonali, li fihom stiednet lill-investituri potenzjali sabiex juru l-interess tagħhom fl-akkwist tal-ishma li hija kellha fl-Austrian Airlines. L-offerenti setgħu jikkomunikaw l-interess tagħhom sal-24 ta’ Awwissu 2008. B’kollox tnax-il investitur iddikjaraw l-interess tagħhom.

5        Fit-28 ta’ Awwissu 2008 l-investituri potenzjali ġew informati li kellhom sat-12 ta’ Settembru 2008 sabiex jippreżentaw pjan għall-akkwist. Il-pjan kellu jkun kompost minn informazzjoni dwar l-offerent, pjan strateġiku għal Austrian Airlines, proposta dwar l-istruttura tan-negozjati, informazzjoni dwar il-finanzjament ippjanat u xi informazzjoni addizzjonali dwar il-kontenut tal-kuntratt (garanziji). Ġew ippreżentati biss tliet pjanijiet għall-akkwist rispettivament minn Air France-KLM, Deutsche Lufthansa AG (iktar ’il quddiem “Lufthansa”) u t-trasportatur Russu S7.

6        Fis-16 ta’ Settembru 2008, it-tliet impriżi li ppreżentaw pjan għall-akkwist intalbu jippreżentaw l-offerta finali tagħhom, mingħajr indikazzjoni tal-prezz tax-xiri, sa mhux iktar tard mil-21 ta’ Ottubru 2008, u l-offerta finali tagħhom, b’indikazzjoni tal-prezz tax-xiri, sa mhux iktar tard mill-24 ta’ Ottubru 2008.

7        Fil-21 ta’ Ottubru 2008, kienet biss Lufthansa li ppreżentat offerta flimkien ma kuntratt u pjan strateġiku mingħajr indikazzjoni tal-prezz, skont kif kien intalab. Fl-24 ta’ Ottubru 2008 Lufthansa ppreżentat offerta vinkolanti b’indikazzjoni tal-prezz li hija kienet lesta li tħallas għall-akkwist tal-ishma li ÖIAG kellha f’Austrian Airlines.

8        L-offerta għall-akkwist kienet tipprevedi dan li ġej:

–        Lufthansa tħallas lill-ÖIAG prezz tax-xiri ta’ EUR 366 268.75;

–        ÖIAG tirċievi ċertifikat ta’ debitur li, fil-każ ta’ titjib fl-andament tal-kumpannija, jista’ jagħti dritt għal ħlas addizzjonali li jista’ jammonta sa EUR 162 000 000.

–        ÖIAG, permezz ta’ entità bi skopijiet speċjali, għandha tħallas sussidju ta’ EUR 500 000 000 li għandu jintuża għal żieda fil-kapital tal-Austrian Airlines.

9        Fir-rigward taċ-ċertifikat ta’ debitur, kien previst li, tliet snin wara l-għeluq jew sa mhux iktar tard mill-preżentazzjoni tar-rapport finanzjarju għall-perijodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2011, ÖIAG għandha tirċievi ammont addizzjonali li jista’ jilħaq l-EUR 162 000 000.

10      L-ishma ta’ Austrian Airlines miżmuma minn ÖIAG kellhom jinxtraw minn Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH, li kienet miżmuma rispettivament għal 49.8 % minn Österreichische Luftverkehrs-Beteiligungs-GmbH, li min-naħa tagħha kienet miżmuma 100 % minn Lufthansa, u għal 50.2 % minn Österreichische Luftverkehrs-Privatstiftung, fondazzjoni rregolata mid-dritt Awstrijak li l-fundatur tagħha hija Österreichische Luftverkehrs-Beteiligungs.

11      B’mod parallel għal din it-tranżazzjoni, Österreichische Luftverkehrs-Holding GmbH kellha tixtri l-ishma l-oħra kollha ta’ Austrian Airlines permezz ta’ offerta għax-xiri jew operazzjoni ta’ “squeeze out” sabiex tikseb il-proprjetà tal-ishma kollha ta’ din tal-aħħar.

12      Il-Bord ta’ Sorveljanza ta’ Lufthansa approva t-tranżazzjoni fit-3 ta’ Diċembru 2008 u dak ta’ ÖIAG approvaha fil-5 ta’ Diċembru 2008.

13      Fil-21 ta’ Diċembru 2008, ir-Repubblika tal-Awstrija nnotifikat lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej il-miżuri dwar il-pjan ta’ bejgħ tal-holding tagħha f’Austrian Airlines.

14      B’mod parallel, fid-19 ta’ Diċembru 2008 r-Repubblika tal-Awstrija nnotifikat lill-Kummissjoni d-deċiżjoni tagħha li tagħti lill-Austrian Airlines għajnuna għas-salvataġġ fil-forma ta’ garanzija ta’ 100 % sabiex din tal-aħħar tkun tista’ tikseb finanzjament fil-forma ta’ self ta’ EUR 200 000 000.

15      Permezz ta’ deċiżjoni tad-19 ta’ Jannar 2009 dwar l-għajnuna mill-Istat NN 72/08, Austrian Airlines – Għajnuna għas-salvataġġ, il-Kummissjoni awtorizzat din l-għajnuna għas-salvataġġ fil-forma ta’ garanzija, li kellha tieqaf ladarba l-Kummissjoni tasal għal-deċiżjoni finali dwar l-għajnuna nnotifikata fil-kuntest tal-proċedura ta’ bejgħ jew tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni ppreżentati mill-awtoritajiet Awstrijaċi.

16      Permezz ta’ ittra tal-11 ta’ Frar 2009, il-Kummissjoni nnotifikat lir-Repubblika tal-Awstrija d-deċiżjoni tagħha li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali tal-għajnuna mill-Istat prevista fl-Artikolu 88(2) KE, fir-rigward tal-miżuri ppreżentati mir-Repubblika tal-Awstrija intiżi sabiex tittrasferixxi l-ishma li hija għandha f’Austrian Airlines.

17      Fil-11 ta’ Marzu 2009, ir-Repubblika tal-Awstrija ppreżentat lill-Kummissjoni l-osservazzjonijiet tagħha dwar il-ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali.

18      Fl-istess jum, id-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-partijiet interessati ssejħu sabiex jissottomettu l-kummenti tagħhom (ĠU 2009, C 57, p. 8).

19      F’din id-deċiżjoni, il-Kummissjoni l-ewwel nett indikat li hija kellha tiddetermina jekk il-prezz imħallas minn Lufthansa għall-holding ta’ ÖIAG f’Austrian Airlines kienx jikkorrispondi għall-prezz tas-suq. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni esponiet id-dubji li hija kellha dwar in-natura miftuħa, trasparenti u mingħajr kundizzjonijiet tal-bejgħ u dwar il-valur taċ-ċertifikat ta’ debitur. Il-Kummissjoni indikat li, fil-każ fejn l-ammont imħallas għal Austrian Airlines ma jikkorrispondix għall-prezz tas-suq, id-differenza bejn l-ammont imħallas u l-prezz tas-suq kellha titqies li hija għajnuna mill-Istat.

20      Sussegwentement, il-Kummissjoni qieset li kellha teżamina d-dikjarazzjoni tar-Repubblika tal-Awstrija li tgħid li l-ammont imħallas minn Lufthansa ma kienx jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat minħabba li kull xenarju alternattiv kien ikun jinvolvi spejjeż ogħla għal ÖIAG.

21      Fl-aħħar nett, peress li r-Repubblika tal-Awstrija pproponiet pjan ta’ ristrutturazzjoni fil-każ fejn il-Kummissjoni jkollha tqis li l-miżura nnotifikata tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, il-Kummissjoni indikat li hija kellha tivverifika jekk l-imsemmi pjan kienx kompatibbli mal-komunikazzjoni tagħha tal-1 ta’ Ottubru 2004 dwar il-linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għas- salvataġġ u għar-ristrutturazzjoni tal-impriżi f’diffikultà (ĠU C 244, p. 2) (iktar ’il quddiem il-“Linji Gwida tal-2004”) u mal-komunikazzjoni tagħha tal-10 ta’ Diċembru 1994 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli [87 KE] u [88 KE] u tal-Artikolu 61 tal-Ftehim ŻEE għall-għajnuna mill-Istat fis-settur tal-avjazzjoni (ĠU C 350, p. 5) (iktar ’il quddiem il-“Linji gwida tal-1994 dwar is-settur tal-avjazzjoni”).

22      Il-Kummissjoni rċeviet kummenti mingħand partijiet interessati, fosthom dawk tar-rikorrenti, u bagħtithom lir-Repubblika tal-Awstrija fil-15 ta’ April 2009.

23      Fit-8 ta’ Mejju 2009, ir-Repubblika tal-Awstrija bagħtet lill-Kummissjoni l-osservazzjonijiet tagħha dwar il-kummenti tal-partijiet interessati.

24      Fl-istess ġurnata, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ pjan ta’ amalgamazzjoni li permezz tiegħu Lufthansa kellha tikseb il-kontroll esklużiv ta’ Austrian Airlines.

25      Fuq talba tar-Repubblika tal-Awstrija, fis-7 u fit-18 ta’ Mejju 2009 nżammew laqgħat dwar il-privatizzazzjoni ta’ Austrian Airlines. Wara dawn il-laqgħat, l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Kummissjoni ġiet ikkomunikata fit-22 u fit-18 ta’ Ġunju 2009.

26      Fit-28 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni 2010/137/KE Għajnuna mill-Istat C 6/2009 (ex N 663/08) – Awstrija Austrian Airlines – Pjan għall-istrutturar mill-ġdid [ristrutturazzjoni] (ĠU 2010, L 59, p. 1), li tiddikjara l-għajnuna għar-ristrutturazzjoni mogħtija mir-Repubblika tal-Awstrija lil Austrian Airlines kompatibbli mas-suq komuni, bla ħsara għall-osservanza ta’ ċerti kundizzjonijiet (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”).

27      Wara li stiednet lir-Repubblika tal-Awstrija tindikalha, skont l-Artikolu 25 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999, tat-22 ta’ Marzu 1999, li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu [88] tat-Trattat KE dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 339), fil-verżjoni tiegħu emendata bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006, tal-20 ta’ Novembru 2006, li jadatta ċerti Regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu ta’ oġġetti, il-moviment liberu ta’ persuni, il-liġi dwar il-kumpanniji, il-politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja u fitosanitarja), il-politika dwar it-trasport, it-tassazzjoni, l-istatistika, l-enerġija, l-ambjent, il-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika estera u ta’ sigurtà komuni u istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 629), l-informazzjoni li hija kienet tqis bħala koperta mill-obbligu tal-osservanza tas-sigriet professjonali, fid-9 ta’ Marzu 2010 il-Kummissjoni ppubblikat, skont l-Artikolu 26(3) tal-istess regolament, verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni kkontestata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

28      Fit-28 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni adottat ukoll id-Deċiżjoni C (2009) 6690 finali (Każ COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines), li tiddikjara kompatibbli mas-suq komuni u mal-Ftehim ŻEE, bla ħsara għall-osservanza tal-impenji proposti, il-konċentrazzjoni ta’ impriżi intiża sabiex Lufthansa tikseb il-kontroll esklużiv tal-grupp Austrian Airlines, li sommarju tagħha ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2010, C 16, p. 11, iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni li tawtorizza l-konċentrazzjoni”).

29      Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni qieset li l-prezz tax-xiri mħallas minn Lufthansa lil ÖIAG bħala korrispettiv għall-ishma li din tal-aħħar kellha f’Austrian Airlines kien jikkorrispondi għal prezz negattiv, sa fejn dan kien jirriżulta mid-differenza bejn, minn naħa, l-ammont tas-sussidju mħallas favur Austrian Airlines u, min-naħa l-oħra, l-ammont taċ-ċertifikat ta’ debitur kif ukoll dak imħallas għax-xiri tal-ishma ta’ ÖIAG. Wara li eżaminat il-valur tal-ishma li ÖIAG kellha f’Austrian Airlines, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-prezz negattiv propost minn Lufthansa kien jikkorrispondi għall-prezz tas-suq u konsegwentement ma setgħax jitqies li huwa għajnuna favur Lufthansa.

30      Il-Kummissjoni madankollu fakkret li, meta impriża tinbiegħ minn Stat bi prezz negattiv, il-fatt li dan il-prezz jikkorrispondi għall-prezz tas-suq ma huwiex kriterju suffiċjenti sabiex jiġi stabbilit li l-Istat aġixxa bħala investitur li jopera f’ekonomija tas-suq u li ma ngħatat ebda għajnuna mill-Istat. Tali investitur għandu effettivament iqabbel il-prezz tas-suq negattiv mal-ispiża li huwa jkollu jsostni fil-kuntest ta’ soluzzjonijiet oħra. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni qieset li, f’dan il-każ, il-falliment ta’ Austrian Airlines, li ma kien ikun jinvolvi l-ebda spiża għall-Istat, kien jirrappreżenta għażla iktar vantaġġuża għal dan tal-aħħar milli l-bejgħ tal-holding li huwa kellu f’Austrian Airlines bi prezz negattiv. Il-Kummissjoni konsegwentement qieset li l-ammont totali tal-prezz negattiv kellu jitqies li huwa riżorsi pubbliċi mogħtija lil Austrian Airlines u li l-għoti ta’ dawn ir-riżorsi, imputabbli lill-Istat, lil impriża f’kompetizzjoni ma trasportaturi bl-ajru oħra tal-Komunità, kellu effett ħażin fuq il-kummerċ intra-Komunitarju u kien għalhekk jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 87(1) KE.

31      Wara li eżaminat l-għajnuna inkwistjoni, il-Kummissjoni qieset li din kienet tikkostitwixxi, bla ħsara għall-osservanza ta’ ċerti kundizzjonijiet u sakemm il-pjan ta’ ristrutturazzjoni nnotifikat lill-Kummissjoni jkun ġie implementat b’mod sħiħ, għajnuna kompatibbli mas-suq komuni fis-sens tal-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat KE.

32      Id-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata jaqra kif ġej:

“Artikolu 1

L-għajnuna għall-istrutturar mill-ġdid [ristrutturazzjoni] li ngħatat mill-Awstrija għall-benefiċċju tal-Austrian Airlines soġġetta għall-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 skont l-Artikolu 87(3)(c) [...] KE hija konformi mas-Suq Komuni, jekk il-pjan għall-istrutturar mill-ġdid innotifikat lill-Kummissjoni jiġi implimentat kollu kemm hu.

Artikolu 2

1.      L-Awstrija tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex qabel l-aħħar tas-sena 2010, l-Austrian Airlines tnaqqas il-kapaċità sħiħa tagħha fil-kilometri ta’ trasport offruti għal 15 % tal-livell ta’ Jannar tal-2008. B’konnessjoni ma’ dan, it-tkabbir fil-kapaċità tal-Austrian Airlines għall-medja tar-rata ta’ tkabbir determinata għal intrapriżi tal-avjazzjoni membri tal-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru Ewropej [(Association of European Airlines)] jiġi limitat. Din il-limitazzjoni tibqa’ fis-seħħ sal-aħħar tas-sena 2015 jew jekk dan ikun il-każ qabel din id-data sakemm l-Austrian Airlines tilħaq dħul stabbli qabel l-interessi u t-taxxi (stat li fih la jsir qligħ u lanqas telf).

2.      L-Awstrija tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex sat-30 ta’ Settembru 2009, l-Austrian Airlines tnaqqas l-ishma tagħha fix-Schedule Coordination Austria GmbH għal 25 % u li la l-Ajruport ta’ Vjenna AG u lanqas kwalunkwe parti oħra li hija kkontrollata mill-Austrian Airlines jew mill-Ajruport ta’ Vjenna AG ma jkollha l-maġġoranza tal-ishma fix-Schedule Coordination Austria wara dan il-proċess għall-istrutturar mill-ġdid.

3.      L-Awstrija tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex il-kundizzjonijiet mid-Deċiżjoni dwar l-amalgamazzjoni ta’ intrapriżi COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines jiġu ssodisfati.

4.      L-Awstrija tħassar ftehimiet bilaterali dwar trasport bl-ajru li ma fihomx il-klawsola dwar in-nomenklatura tal-Komunità, jew tinnegozja mill-ġdid magħhom skont ir-Regolamenti (KE) Nru 847/2004. L-Awstrija tinforma lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li hija ħadet sabiex tiggarantixxi l-konformità ta’ dawn it-tip ta’ ftehimiet mal-Liġi tal-Komunità f’dak li għandu x’jaqsam mar-rikonoxximent tan-nomenklatura tal-Komunità.

5.      Sal-31 ta’ Diċembru 2009, l-Awstrija tissottometti rapport lill-Kummissjoni dwar il-progress u l-ġestjoni tal-pjan għall-istrutturar mill-ġdid kif ukoll dwar il-miżuri meħuda, li permezz tagħhom l-ishma tal-Austrian Airlines fix-Schedule Coordination Austria GmbH jiġu mnaqqsa. Sal-31 ta’ April 2010, l-Awstrija tikkomunika l-progress li sar għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 2(4). Kull sena l-Awstrija tissottometti rapporti lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-pjan għall-istrutturar mill-ġdid kif ukoll dwar ir-rati ta’ tkabbir fil-kapaċità għal kull sena sal-2015.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Awstrijaka.”

 Il-proċedura

33      Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-21 ta’ Diċembru 2009, ir-rikorrenti ressqet, skont ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE, din il-kawża.

34      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-23 ta’ April 2010, ir-Repubblika tal-Awstrija talbet li tintervjeni f’din il-kawża insostenn tat-talbiet tal-Kummissjoni. Permezz ta’ digriet tal-15 ta’ Ġunju 2010, il-President tas-Sitt Awla tal-Qorti Ġenerali laqa’ t-talba tar-Repubblika tal-Awstrija sabiex tintervjeni.

35      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-27 ta’ April 2010, Lufthansa u Austrian Airlines talbu sabiex jitħallew jintervjenu insostenn tat-talbiet tal-Kummissjoni.

36      Permezz ta’ att ippreżentata fir‑Reġistru tal‑Qorti Ġenerali fis-7 ta’ Mejju 2010, ÖIAG talbet sabiex titħalla tintervjeni insostenn tat‑talbiet tal‑Kummissjoni.

37      Permezz ta’ att ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-30 ta’ Awwissu 2010, ir-Repubblika tal-Awstrija ppreżentat in-nota ta’ intervent tagħha.

38      Peress li kien hemm bidla fil-kompożizzjoni tal-Awli tal-Qorti Ġenerali u peress li l-Imħallef Relatur ġie assenjat lis-Seba’ Awla, din il-kawża ġiet għalhekk assenjata lil dik l-Awla fis-27 ta’ Settembru 2010.

39      Permezz ta’ att ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-18 ta’ Ottubru 2010, ir-rikorrenti ppreżentat l-osservazzjonijiet tagħha dwar in-nota ta’ intervent tar-Repubblika tal-Awstrija.

40      Permezz ta’ atti ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-11 ta’ Novembru 2010, il-Kummissjoni u r-Repubblika tal-Awstrija ppreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom dwar it-talbiet għal miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura u dwar it-talba għal miżuri istruttorja ppreżentati mir-rikorrenti fl-osservazzjonijiet tagħha dwar in-nota ta’ intervent tar-Repubblika tal-Awstrija.

41      B’digriet tad-29 ta’ Novembru 2010, il-President tas-Seba’ Awla tal-Qorti Ġenerali ammetta l-interventi ta’ Lufthansa, ta’ Austrian Airlines u ta’ ÖIAG.

42      Permezz ta’ atti ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-14 ta’ Frar 2011, Lufthansa, Austrian Airlines u ÖIAG ippreżentaw in-noti ta’ intervent tagħhom.

43      Permezz ta’ att ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-13 ta’ Mejju 2011, ir-rikorrenti ppreżentat l-osservazzjonijiet tagħha dwar in-noti ta’ intervent ta’ Lufthansa, ta’ Austrian Airlines u ta’ ÖIAG.

44      Peress li kien hemm bidla fil-kompożizzjoni tal-Awli tal-Qorti Ġenerali u peress li l-Imħallef Relatur ġie assenjat lill-Ewwel Awla, din il-kawża ġiet għalhekk assenjata lil dik l-Awla fis-16 ta’ Mejju 2012.

45      Permezz ta’ digriet tal-10 ta’ Lulju 2012 dwar miżura istruttorja fir-rigward tal-produzzjoni ta’ dokumenti, il-Qorti Ġenerali, wara li kkonstatat, l-ewwel nett, li l-Kummissjoni kienet qed tikkontesta l-ammissibbiltà ta’ ċerti argumenti tar-rikorrenti minħabba li dawn kienu msejsa fuq informazzjoni ddettaljata li ma kinitx tinsab fil-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni kkontestata ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, it-tieni nett, li r-rikorrenti kienet ehmżet mar-rikors tagħha l-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni kkontestata u, it-tielet nett, li l-informazzjoni mħassra mill-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni kkontestata kienet neċessarja sabiex id-deċiżjoni tinftiehem tajjeb u, għaldaqstant, kienet neċessarja wkoll sabiex tingħata deċiżjoni għat-tilwima, ordnat lill-Kummissjoni, abbażi tal-Artikolu 65(b), tal-Artikolu 66(1) u tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 67(3) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, tipproduċi l-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, kif kienet ġiet innotifikata lid-destinatarja tagħha, ir-Repubblika tal-Awstrija. Fid-digriet kien hemm speċifikament indikat li l-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata la kellha tiġi kkomunikata lir-rikorrenti u lanqas lill-partijiet l-oħra fil-proċedura, ħlief lir-Repubblika tal-Awstrija li diġà kienet id-destinatarja tagħha, f’dan l-istadju tal-proċedura. Il-Kummissjoni rrispondiet għal din it-talba fil-25 ta’ Lulju 2012.

46      Fil-11 ta’ Lulju 2012, il-Qorti Ġenerali stiednet, skont l-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura, lir-rikorrenti tispeċifika jekk kellhiex aċċess għall-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, kif innotifikata lir-Repubblika tal-Awstrija. Ir-rikorrenti rrispondiet fl-affermattiv għal din il-mistoqsija fis-26 ta’ Lulju 2012.

47      Fit-18 ta’ Frar 2013, il-Qorti Ġenerali għamlet diversi mistoqsijiet lill-partijiet fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 64(3)(b) u (ċ) tar-Regoli tal-Proċedura.

48      L-ewwel nett, filwaqt li kkonstatat li l-informazzjoni ddettaljata indikata fir-rikors, li ma tinsabx fil-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kienet tinsab fil-verżjoni sħiħa ta’ din id-deċiżjoni, u li r-rikorrenti kienet ikkonfermat li kellha għarfien tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata sabiex tipprepara r-rikors tagħha, il-Qorti Ġenerali stiednet lill-Kummissjoni tikkompleta d-difiża tagħha u tesprimi ruħha dwar il-motivi, l-ilmenti u l-argumenti kollha żviluppati fl-imsemmi rikors u li fir-rigward tagħhom hija kienet għadha ma ħaditx pożizzjoni minħabba li, billi tagħmel dan, hija kienet tikser l-obbligu ta’ osservanza tas-sigriet professjonali previst fl-Artikolu 339 TFUE.

49      Sussegwentement, il-Qorti Ġenerali talbet lill-Kummissjoni tindika jekk, u sa fejn, il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kollha li tinsab fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata setgħetx titneħħa fir-rigward tar-rikorrenti u tal-partijiet l-oħra fil-proċedura għall-ħtiġijiet ta’ din il-kawża. Fil-każ li l-Kummissjoni tkun tixtieq iżomm il-kunfidenzjalità ta’ din l-informazzjoni kollha, hija ntalbet timmotiva ż-żamma tat-trattament kunfidenzjali għal kull element allegatament kunfidenzjali sabiex il-Qorti Ġenerali tkun tista’ tadotta deċiżjoni f’dan ir-rigward abbażi tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 67(3) tar-Regoli tal-Proċedura.

50      Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali stiednet ukoll lill-intervenjenti jagħtu l-opinjoni motivata tagħhom dwar in-natura kunfidenzjali tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata.

51      Ir-Repubblika tal-Awstrija u ÖIAG rrispondew għall din il-miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, rispettivament, fl-14 u fit-18 ta’ Marzu 2013. Il-Kummissjoni, Austrian Airlines u Lufthansa min-naħa tagħhom irrispondew fid-19 ta’ Marzu 2013.

52      Peress li l-Kummissjoni llimitat ruħha, fir-risposta tagħha tad-19 ta’ Marzu 2013, sabiex tiġġustifika ż-żamma tal-kunfidenzjalità tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, li ssemmi r-rifjut tar-Repubblika tal-Awstrija li tneħħi l-kunfidenzjalità tal-imsemmija deċiżjoni, fit-18 ta’ Lulju 2013 il-Qorti Ġenerali talbet lill-Kummissjoni, abbażi tal-Artikolu 64(3)(a) u (b) tar-Regoli tal-Proċedura, tindika r-raġunijiet li wassluha taċċetta t-talba ta’ kunfidenzjalità tar-Repubblika tal-Awstrija għal kull element allegatament kunfidenzjali tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, billi tispeċifika l-kriterji applikati sabiex tiddeċiedi li din kienet informazzjoni li tista’ tkun koperta mis-sigriet professjonali, b’mod partikolari fis-sens tal-Komunikazzjoni C(2003) 4582, tal-1 ta’ Diċembru 2003, dwar is-siġriet professjonali fid-deċiżjonijiet fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat (ĠU C 297, p. 6). Il-Kummissjoni rrispondiet għal din il-miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura fid-19 ta’ Settembru 2013.

53      Peress li kien hemm bidla fil-kompożizzjoni tal-Awli tal-Qorti Ġenerali u peress li l-Imħallef Relatur ġie assenjat lit-Tmien Awla, din il-kawża ġiet għalhekk assenjata lil din l-Awla fl-1 ta’ Ottubru 2013.

54      Fl-14 ta’ Novembru 2013, il-Qorti Ġenerali, wara li eżaminat l-argumenti tal-Kummissjoni u tal-intervenjenti dwar il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni li tinsab fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, iddeċidiet li tibgħatha lura quddiem il-Kummissjoni u adottat miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura ġdida li permezz tagħha stiednet lill-Kummissjoni tipproduċi verżjoni ġdida tad-deċiżjoni kkontestata li fiha hija kellha tħassar biss l-informazzjoni kunfidenzjali li ma kinitx imsemmija fl-osservazzjonijiet bil-miktub tar-rikorrenti, sabiex din tiġi kkomunikata lill-partijiet l-oħra fil-proċedura.

55      Permezz ta’ ittra tat-3 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni rrifjutat li tobdi din il-miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura minħabba li, b’mod partikolari, peress li l-Qorti Ġenerali kienet bagħtitilha l-verżjoni sħiħa kunfidenzjali tad-deċiżjoni kkontestata u peress li ma kinitx ikkontestat il-fondatezza tad-deċiżjoni li permezz tagħha hija kienet ħassret ċerta informazzjoni fil-verżjoni pubblika mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni kkontestata, hija kienet tikkunsidra li kienet biss obbligata tipprepara verżjoni ġdida tad-deċiżjoni kkontestata.

56      Permezz ta’ digriet tas-27 ta’ Jannar 2014, il-Qorti Ġenerali, minn naħa, ordnat lill-Kummissjoni tipproduċi verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata li fiha hija kellha tħassar biss l-informazzjoni kunfidenzjali li ma kinitx imsemmija fl-osservazzjonijiet bil-miktub tar-rikorrenti u, min-naħa l-oħra, ddeċidiet li dan id-dokument jista’ jiġi kkonsultat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali mir-rappreżentanti tar-rikorrenti, kif ukoll mir-rappreżentanti tar-Repubblika tal-Awstrija u minn dawk ta’ ÖIAG, ta’ Lufthansa u ta’ Austrian Airlines, wara li jiġi kkomunikat u sad-data tas-seduta, mingħajr ma jkunu jistgħu jsiru kopji. Il-Kummissjoni rrispondiet għal din il-miżura istruttorja fit-13 ta’ Frar 2014.

57      Fil-11 ta’ Marzu 2014, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet, wara li semgħet lill-partijiet, li s-seduta għas-sottomissjonijiet orali tinżamm in camera, din is-seduta nżammet fil-25 ta’ Ġunju 2014.

 It-talbiet tal-partijiet

58      Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

59      Il-Kummissjoni, sostnuta mir-Repubblika tal-Awstrija, minn ÖIAG, mil-Lufthansa u minn Austrian Airlines, titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors għaliex inammissibbli, minn tal-inqas parzjalment, u, sussidjarjament, għaliex infondat;

–        tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

 Id-dritt

1.     Fuq l-ammissibbiltà

 Fuq l-assenza tal-iffirmar tal-oriġinal tar-rikors

60      Fir-risposta, il-Kummissjoni sostniet li r-rikors li ntbagħtilha ma kienx iffirmat, ma kienx jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 43(1) tar-Regoli tal-Proċedura u kien, konsegwentement, inammissibbli. Madankollu, waqt is-seduta tal-25 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni rrinunċjat għal din l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà, bi tweġiba għal mistoqsija tal-Qorti Ġenerali dwar il-konsegwenzi li hija tislet mill-ittra tar-Reġistru tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ April 2010, li permezz tagħha r-Reġistru kien ikkonfermalha li l-oriġinal tar-rikors kien tabilħaqq ġie ffirmat mir-rappreżentanti tar-rikorrenti.

 Fuq l-użu mir-rikorrenti ta’ informazzjoni li ma tinsabx fil-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea iżda li tinsab fil-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata nnotifikata lir-Repubblika tal-Awstrija

61      Mingħajr ma teċċepixxi formalment l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà fis-sens tal-Artikolu 114 tar-Regoli tal-Proċedura, il-Kummissjoni ssostni li r-rikors huwa parzjalment inammissibbli sa fejn dan fih allegazzjonijiet dwar ċerta informazzjoni, li abbażi tagħha l-Kummissjoni żbaljatament iddeċidiet li l-għajnuna inkwistjoni kienet kompatibbli mas-suq komuni, li ma tinsabx fil-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea annessa mar-rikors.

62      Skont il-Kummissjoni, ma huwiex possibbli li hija tieħu pożizzjoni fuq dawn l-allegazzjonijiet mingħajr ma tikser l-obbligu ta’ osservanza tas-sigriet professjonali previst fl-Artikolu 339 TFUE. Issa, din iċ-ċirkustanza tillimita l-eżerċizzju tad-drittijiet tad-difiża tagħha u twassal, għaldaqstant, għall-inammissibbiltà parzjali tar-rikors abbażi tal-Artikolu 44(1)(ċ) tar-Regoli tal-Proċedura, sa fejn dan jagħmel riferiment għall-informazzjoni inkwistjoni.

63      Barra minn hekk, il-Kummissjoni ssostni li r-rikors huwa wkoll parzjalment inammissibbli sa fejn dan fih l-informazzjoni inkwistjoni, inkwantu din inkisbet b’mod irregolari mir-rikorrenti. Skont il-Kummissjoni, il-fatt li ma tiġix ikkonstatata l-inammissibbiltà parzjali tar-rikors f’dan ir-rigward ikun jammonta għal approvazzjoni tal-mod li bih ir-rikorrenti kisbet aċċess għall-informazzjoni inkwistjoni u għal inċitar ta’ tali prattiki. Dan jista’ jkun ta’ ħsara għall-kunfidenza li l-operaturi ekonomiċi għandhom fil-protezzjoni mogħtija lill-informazzjoni kunfidenzjali li huma jistgħu jittrażmettu lill-Kummissjoni fil-kuntest tal-proċedura ta’ investigazzjoni tal-għajnuna mill-Istat u jwassal sabiex fil-ġejjieni huma ma jipprovdux iktar tali informazzjoni lill-Kummissjoni, fatt li jaffettwa ħażin l-effettività tal-proċeduri ta’ investigazzjoni tal-għajnuna mill-Istat kollha kemm huma.

64      F’dak li jirrigwarda, l-ewwel nett, l-argument tal-Kummissjoni bbażat fuq ksur tal-Artikolu 44(1)(ċ) tar-Regoli tal-Proċedura, dan ma huwiex konvinċenti.

65      Fil-fatt għandu jitfakkar li skont ġurisprudenza stabbilita, abbażi tal-Artikolu 44(1)(ċ) tar-Regoli tal-Proċedura, kull rikors ippreżentat quddiem il-Qorti Ġenerali għandu jindika s-suġġett tal-kawża u sunt tar-raġunijiet imressqa. Din l-indikazzjoni għandha tkun ċara u preċiża biżżejjed sabiex tippermetti li l-konvenut jipprepara d-difiża tiegħu u li l-Qorti Ġenerali teżerċita l-istħarriġ ġudizzjarju tagħha. Għalhekk, sabiex jiġu ggarantiti ċ-ċertezza legali u amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, huwa meħtieġ li l-punti essenzjali ta’ fatt u ta’ liġi li fuqhom ir-rikors ikun ibbażat jirriżultaw, minn tal-inqas b’mod sommarju, iżda b’mod koerenti u li jinftiehem, mit-test tar-rikors stess (digrieti tat-28 ta’ April 1993, De Hoe vs Il‑Kummissjoni, T‑85/92, Ġabra, EU:T:1993:39, punt 20, u tal-11 ta’ Lulju 2005, Internationaler Hilfsfonds vs Il‑Kummissjoni, T‑294/04, Ġabra, EU:T:2005:280, punt 23).

66      Issa, il-Kummissjoni ma tinvokax xi assenza ta’ ċarezza jew ta’ preċiżjoni tas-sunt tar-raġunijiet li jinsab fir-rikors, iżda biss li ma huwiex possibbli għaliha li tirrispondi għall-argumenti tar-rikorrenti minħabba obbligu legali. Għalhekk, il-Kummissjoni ma turix l-eżistenza ta’ ksur tar-rekwiżiti proċedurali previsti fl-Artikolu 44(1)(ċ) tar-Regoli tal-Proċedura, li huma ta’ natura li jwasslu għall-inammissibbiltà tar-rikors fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 65 iktar ’il fuq.

67      Mill-kumplament, l-argument tal-Kummissjoni bbażat fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża tagħha, li huwa msejjes fuq l-allegata impossibbiltà li tirrispondi għall-argumenti tar-rikorrenti bbażati fuq informazzjoni li ma tidhirx fil-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata ma jistax jiġi milqugħ.

68      Fil-fatt, persuna fiżika jew ġuridika li, b’applikazzjoni tar-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE, għandha locus standi sabiex tikkontesta att imsemmi fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE, tista’ tinvoka mingħajr limiti l-motivi kollha msemmija fit-tieni paragrafu tal-istess artikolu.

69      Konsegwentement, kull limitazzjoni tad-dritt ta’ tali rikorrent li jinvoka l-motivi għall-annullament li jidhirlu xierqa għandha, fid-dawl tal-fatt li din tkun tikkostitwixxi wkoll limitazzjoni tad-dritt għal rimedju effettiv stabbilit fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, tkun prevista mid-dritt tal-Unjoni, fis-sens tal-Artikolu 52(1) tal-istess karta u tkun konformi mar-rekwiżiti ta’ din l-aħħar dispożizzjoni. B’mod iktar partikolari, b’osservanza tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, din għandha tkun neċessarja u tkun tissodisfa effettivament l-għanijiet ta’ interess ġenerali rrikonoxxuti mill-Unjoni jew jekk meħtieġ ta’ protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet tal-oħrajn.

70      F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-Artikolu 339 TFUE, invokat mill-Kummissjoni insostenn tal-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà tagħha, jipprevedi li l-Kummissjoni hija obbligata li ma tiżvelax l-informazzjoni li, min-natura tagħha, hija koperta mis-sigriet professjonali u, b’mod partikolari, l-informazzjoni dwar l-impriżi u dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom jew l-elementi tal-prezz tal-bejgħ tagħhom. Dan l-obbligu huwa mfakkar fl-Artikolu 24 tar-Regolament Nru 659/1999 fir-rigward tal-informazzjoni miġbura skont dan l-istess regolament. Skont din id-dispożizzjoni, l-obbligu ta’ osservanza tas-sigriet professjonali ma jorbotx biss lill-Kummissjoni, iżda wkoll lill-Istati Membri u lill-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tagħhom, inklużi l-esperti indipendenti mqabbda mill-Kummissjoni. L-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 659/1999 jispeċifika li l-Kummissjoni għandha mingħajr dewmien tinnotifika d-deċiżjonijiet adottati skont il-Kapitoli II sa V u VII tal-istess regolament lill-Istat Membru kkonċernat u għandha tagħtih il-possibbiltà li jindikalha l-informazzjoni li huwa jqis bħala koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni esponiet, fil-Komunikazzjoni C(2003) 4582 (ara l-punt 52 iktar ’il fuq), il-modalitajiet li bihom għandhom jiġu trattati t-talbiet ippreżentati mill-Istati Membri, fil-kwalità tagħhom ta’ destinatarji tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat, sabiex ċerti partijiet ta’ dawn id-deċiżjonijiet jiġu kkunsidrati koperti mis-sigriet professjonali u li għalhekk ma għandhomx jidhru fil-verżjoni ppubblikata.

71      Għandu jiġi osservat li la l-Artikolu 339 TFUE u lanqas l-Artikolu 24 tar-Regolament Nru 659/1999 ma jipprevedu espliċitament iċ-ċaħda, għaliex inammissibbli, ta’ motivi bbażati fuq elementi tad-deċiżjoni li hija s-suġġett tar-rikors li jkunu tħassru fil-verżjoni ta’ din id-deċiżjoni li ġiet ippubblikata u li għalihom ir-rikorrenti seta’ jkollha biss aċċess billi tikseb, mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni, il-verżjoni kunfidenzjali sħiħa tal-istess deċiżjoni.

72      Anki jekk jitqies li dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jiġu interpretati f’dan is-sens, għandu jiġi kkonstatat li, fiċ-ċirkustanzi tal-kawża preżenti, dawn ma humiex applikabbli.

73      Fil-fatt, mir-risposta tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Settembru 2013 għal miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura tal-Qorti Ġenerali jirriżulta li, fil-31 ta’ Awwissu 2009, hija kkomunikat id-deċiżjoni kkontestata lir-Repubblika tal-Awstrija fejn stednitha, fl-istess ħin u fi żmien ħmistax-il ġurnata tax-xogħol, tindikalha l-informazzjoni li tinsab f’din id-deċiżjoni u li hija tqis li hija kunfidenzjali u li ma għandhiex tiġi ppubblikata. Permezz ta’ ittra tat-18 ta’ Settembru 2009, ir-Repubblika tal-Awstrija talbet lill-Kummissjoni tħassar ċerta informazzjoni li tinsab fid-deċiżjoni kkontestata minħabba l-kunfidenzjalità tagħha. F’ittra tad-29 ta’ Settembru 2009 mibgħuta lir-Repubblika tal-Awstrija, il-Kummissjoni indikatilha li ma setgħetx tilqa’ totalment it-talba tagħha u bagħtitilha verżjoni mħassra provviżorja tad-deċiżjoni kkontestata u talbitha tapprovaha fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol. Permezz ta’ ittra tat-2 ta’ Ottubru 2009, ir-Repubblika tal-Awstrija essenzjalment awtorizzat il-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata mibgħuta mill-Kummissjoni. Hija madankollu talbet, mill-ġdid, it-tħassir ta’ informazzjoni li tinsab fil-premessi 61 u 63 tad-deċiżjoni kkontestata filwaqt li pprovdiet raġunijiet addizzjonali li jiġġustifikaw, fl-opinjoni tagħha, it-trattament kunfidenzjali ta’ din l-informazzjoni. Wara eżami ġdid tal-ġustifikazzjonijiet prodotti mir-Repubblika tal-Awstrija, il-Kummissjoni ħassret l-informazzjoni kkonċernata li tinsab fil-premessi 61 u 63 tad-deċiżjoni kkontestata u kkomunikata (iktar ’il quddiem il-“verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata”) lit-terzi interessati, inkluża r-rikorrenti, u ppubblikatha fis-sit internet tagħha fit-13 ta’ Ottubru 2009. Il-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata ġiet sussegwentement ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fid-9 ta’ Marzu 2010.

74      Issa, bi qbil mal-Kummissjoni, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li fir-rikors tagħha r-rikorrenti kienet qed tressaq argumenti li kienu msejsa fuq informazzjoni li, għalkemm allegatament kienet tinsab fid-deċiżjoni kkontestata, ma kinitx tinsab fil-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata mehmuża mar-rikors. Il-Qorti Ġenerali, barra minn hekk, ikkonstatat li, fil-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata, il-premessi li għalihom kienet qed tagħmel riferiment ir-rikorrenti insostenn tad-dikjarazzjonijiet tagħha fir-rigward tal-informazzjoni inkwistjoni kellhom l-indikazzjoni li tgħid li ċerta informazzjoni kienet tħassret minħabba l-kunfidenzjalità tagħha.

75      L-informazzjoni inkwistjoni msemmija fir-rikors tirrigwarda l-ammont tal-kontribut li għalih kienet responsabbli esklużivament Austrian Airlines u l-perċentwali tal-ispejjeż ta’ ristrutturazzjoni li din il-kontribuzzjoni allegatament tirrappreżenta, l-ammont tat-telf mill-operat previst ta’ Austrian Airlines, l-ammont tal-kontribut ta’ Lufthansa, l-ammont tal-kontribut kumulat ta’ Lufthansa u ta’ Austrian Airlines u l-ammont tal-ispejjeż ta’ ristrutturazzjoni fil-każ fejn it-teħid ta’ responsabbiltà, minn Lufthansa, tat-telf mill-operat ta’ Austrian Airlines u l-kontribut, minn Lufthansa, għat-tnaqqis tal-proporzjon ta’ dejn ta’ Austrian Airlines ma jitqisux li huma kontribut għall-ispejjeż ta’ ristrutturazzjoni.

76      Din l-informazzjoni kienet tirrigwarda wkoll ċerti miżuri tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni, l-ottimizzazzjoni tat-traffiku bejn ċerti pajjiżi, il-perċentwali tat-tnaqqis ta’ kapaċità li seħħ fl-2008 u fl-2009 fuq il-linji regolari u t-titjiriet charter ta’ Austrian Airlines, in-numru ta’ ajruplani li Austrian Airlines kellu jkollha fl-2011, kif ukoll in-numru u t-tipi ta’ ajruplani li Austrian Airlines kellha ddaħħal fis-servizz, il-mod ta’ kif kellhom jinxtraw dawn l-ajruplani u d-data prevista għad-dħul fis-servizz tagħhom.

77      F’dan l-istadju, fl-assenza tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, il-Qorti Ġenerali ma kinitx f’pożizzjoni li tivverifika jekk l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti dwar il-kontenut ta’ din tal-aħħar kinux veri jew le.

78      Issa, dawn l-allegazzjonijiet kienu jirrigwardaw informazzjoni li kienet tidher rilevanti sabiex il-kawża preżenti tiġi deċiża, sa fejn insostenn tar-rikors tagħha r-rikorrenti kienet qed issostni, b’mod partikolari, ksur tar-regoli applikabbli fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat, minħabba l-insuffiċjenza tal-kontribut tal-benefiċjarju tal-għajnuna għall-pjan ta’ ristrutturazzjoni, minħabba l-assenza ta’ pjan ta’ ristrutturazzjoni veru u proprju u minħabba l-insuffiċjenza tal-miżuri kumpensatorji sabiex tiġi rrimedjata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni maħluqa mill-għajnuna mill-Istat inkwistjoni.

79      Barra minn hekk, billi tirrispondi għall-argumenti tar-rikorrenti, ibbażati fuq din l-informazzjoni, il-Kummissjoni setgħet tkun qed tikkonferma, anki jekk b’mod impliċitu, id-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti dwar il-kontenut tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata u, għaldaqstant, tkun qed tikser l-obbligu tagħha ta’ osservanza tas-sigriet professjonali previst fl-Artikolu 339 TFUE.

80      Għalhekk, fid-dawl tal-importanza tal-informazzjoni inkwistjoni sabiex tingħata deċiżjoni fil-kawża preżenti, il-Qorti Ġenerali ordnat lill-Kummissjoni tipproduċi l-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata filwaqt li speċifikat li, f’dak l-istadju tal-proċedura, din la kienet ser tiġi kkomunikata lir-rikorrenti u lanqas lill-intervenjenti, ħlief għar-Repubblika tal-Awstrija, sabiex tivverifika li l-informazzjoni msemmija fir-rikors u li ma kinitx tidher fil-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata kienet tabilħaqq tikkorrispondi għal dik li tidher fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata. B’risposta għal din il-miżura istruttorja, il-Kummissjoni pproduċiet il-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata. Il-Qorti Ġenerali setgħet għalhekk tikkonstata li d-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti, dwar il-kontenut tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, kienu tabilħaqq eżatti.

81      Fl-istess ħin, il-Qorti Ġenerali stiednet lir-rikorrenti, permezz ta’ miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, tindika jekk hija kellhiex aċċess għall-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata. Bi tweġiba għal din il-mistoqsija, ir-rikorrenti indikat li l-avukati tagħha kellhom aċċess għal dan id-dokument sabiex jippreparaw ir-rikors.

82      F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali qieset li, fir-rigward tal-informazzjoni li tinsab fir-rikors, li ma kinitx tinsab fil-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata, iżda li kienet tinsab fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, l-obbligu li l-Kummissjoni għandha li tosserva s-sigriet professjonali ma kienx għadu jgħodd fir-rigward tar-rikorrenti, peress li din tal-aħħar kienet diġà taf bl-informazzjoni inkwistjoni.

83      Fid-dawl tan-natura tal-informazzjoni inkwistjoni, dan l-obbligu lanqas ma kien għadu jgħodd fir-rigward tal-intervenjenti. Fil-fatt, għandu jitfakkar li r-Repubblika tal-Awstrija kienet destinatarja tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata u li, inkwantu tali, hija kienet taf bil-kontenut ta’ dan id-dokument. F’dak li jirrigwarda r-riskju ta’ ksur tal-obbligu ta’ osservanza tas-sigriet professjonali fir-rigward tal-intervenjenti l-oħra, għandu jiġi osservat li l-informazzjoni inkwistjoni, li tirrigwarda l-ispiża tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni ta’ Austrian Airlines, il-kontributi ta’ Austrian Airlines u ta’ Lufthansa għall-ispiża ta’ dan il-pjan ta’ ristrutturazzjoni, it-telf mill-operat previst għal Austrian Airlines u l-kontenut tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni, kienu, probabbilment, magħrufa minn ÖIAG, minn Austrian Airlines u minn Lufthansa. Kieku l-Kummissjoni kellha dubji f’dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali tqis li kienet l-istess Kummissjoni li kellha titlob it-trattament kunfidenzjali tar-rikors fir-rigward ta’ dawn l-intervenjenti, ħaġa li hija naqset milli tagħmel.

84      Huwa f’dan il-kuntest li l-Qorti Ġenerali stiednet lill-Kummissjoni, permezz ta’ miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, tieħu pożizzjoni fuq l-ilmenti, l-argumenti u l-motivi kollha li fir-rigward tagħhom hija kienet għadha ma ħaditx pożizzjoni għar-raġuni li hija ma setgħetx tagħmel dan mingħajr ma tikser l-Artikolu 339 TFUE, ħaġa li l-Kummissjoni għamlet billi pproduċiet risposta komplementari fid-19 ta’ Marzu 2013.

85      Barra minn hekk, fid-dawl tal-fatt li, minn naħa, il-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata kienet tinkludi wkoll informazzjoni li kienet tħassret mill-verżjoni pubbika tad-deċiżjoni kkontestata minħabba l-kunfidenzjalità tagħha u li ma kinitx tidher fir-rikors u, min-naħa l-oħra, tal-fatt li ma huwiex ċert li r-rikorrenti kellha tabilħaqq aċċess għall-verżjoni sħiħa kollha tad-deċiżjoni kkontestata, minkejja t-tweġiba tagħha għall-mistoqsija tal-Qorti Ġenerali f’dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali staqsiet lill-Kummissjoni jekk kienx possibbli għaliha li tneħħi l-kunfidenzjalità fir-rigward tal-informazzjoni kollha li tinsab fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata għall-finijiet ta’ din il-kawża. Il-Qorti Ġenerali stiednet ukoll lill-intervenjenti jesponu l-opinjoni tagħhom fir-rigward tal-kunfidenzjalità tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata.

86      Wara li eżaminat l-argumenti magħmula mill-Kummissjoni u mill-intervenjenti sabiex jiġġustifikaw ir-rifjut tat-tneħħija tal-kunfidenzjalità tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, il-Qorti Ġenerali bagħtet lura dan id-dokument lill-Kummissjoni u stednitha, permezz ta’ miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura ġdida, tipproduċi verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata fejn kellha titħasar biss l-informazzjoni kunfidenzjali li ma kinitx imsemmija fl-osservazzjonijiet bil-miktub tar-rikorrenti, sabiex tkun tista’ tiġi kkomunikata lill-partijiet l-oħra fil-proċedura. Peress li l-Kummissjoni rrifjutat li tipproduċi dan id-dokument, il-Qorti Ġenerali adottat id-digriet istruttorju tas-27 ta’ Jannar 2014 li ġie obdut mill-Kummissjoni fit-13 ta’ Frar 2014.

87      Sabiex tiżgura l-osservanza tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni inkwistjoni fir-rigward ta’ terzi, il-Qorti Ġenerali barra minn hekk iddeċidiet, wara li semgħet lill-partijiet, li s-seduta għas-sottomissjonijiet orali tinżamm in camera.

88      F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, bi tweġiba għal mistoqsija tal-Qorti Ġenerali waqt is-seduta, il-Kummissjoni indikat li, minkejja li s-seduta għas-sottomissjonijiet orali nżammet in camera, hija kienet għadha tikkunsidra lilha nnifisha marbuta bl-obbligu ta’ osservanza tas-sigriet professjonali u li r-rikors kellu konsegwentement jiġi miċħud bħala parzjalment inammissibbli sa fejn dan ma kienx jippermettilha teżerċita b’mod sħiħ id-drittijiet tad-difiża tagħha.

89      Madankollu, il-Qorti Ġenerali tqis li, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet esposti iktar ’il fuq, f’dan il-każ il-Kummissjoni ma tistax tinvoka ksur tad-drittijiet tad-difiża tagħha bbażat fuq l-allegata impossibbiltà li tirrispondi għall-argumenti tar-rikorrenti mingħajr ma tikser l-obbligu ta’ osservanza tas-sigriet professjonali.

90      Għaldaqstant, l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà eċċepita mill-Kummissjoni, ibbażata fuq l-impossibbiltà li tirrispondi għall-argumenti bbażati fuq informazzjoni li tinsab biss fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi miċħuda.

91      Fir-rigward, it-tieni nett, tal-argument tal-Kummissjoni, li jgħid li r-rikors kellu jiġi miċħud bħala parzjalment inammissibbli, peress li dan kien fih informazzjoni li nkisbet b’mod irregolari mir-rikorrenti, lanqas dan l-argument ma huwa konvinċenti.

92      Fil-fatt, insostenn tal-argument tagħha, il-Kummissjoni tillimita ruħha li ssostni li l-fatt li r-rikorrenti tiġi awtorizzata tuża, fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali, informazzjoni miksuba b’mod irregolari jkun ta’ ħsara għas-sistema ta’ investigazzjoni tal-għajnuna mill-Istat fl-Unjoni Ewropea, sa fejn l-operaturi ekonomiċi jiġu skoraġġiti milli jafdawlha informazzjoni kunfidenzjali fil-kuntest tal-proċedura ta’ investigazzjoni tal-għajnuna mill-Istat.

93      Issa, minn naħa, anki jekk tali kunsiderazzjonijiet jitqiesu fondati, dawn ma humiex fost iċ-ċirkustanzi li jistgħu jiġġustifikaw li rikors ippreżentat abbażi tal-Artikolu 263 TFUE jiġi miċħud għaliex inammissibbli, skont il-ġurisprudenza dwar l-Artikolu 44 tar-Regoli tal-Proċedura, kif imsemmija fil-punt 65 iktar ’il fuq. Min-naħa l-oħra, fl-assenza ta’ dispożizzjonijiet espliċiti li jipprovdu li motivi bbażati fuq elementi kunfidenzjali ta’ deċiżjoni dwar għajnuna mill-Istat għandhom jiġu miċħuda għaliex inammissibbli, il-kunsiderazzjonijiet ġenerali invokati mill-Kummissjoni huma irrilevanti.

94      Għalkemm huwa ċertament minnu li, hekk kif tissuġġerixxi l-Kummissjoni, ir-rikorrenti kellha l-possibbiltà li titlobha aċċess għall-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata skont il-modalitajiet previsti fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331), jew li tikkontesta fir-rikors tagħha, hekk kif sostnew ir-Repubblika tal-Awstrija u Lufthansa, it-tħassir ta’ ċerta informazzjoni fil-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni kkontestata minħabba l-allegata kunfidenzjalità tagħha u li titlob lill-Qorti Ġenerali tadotta miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura sabiex tikseb il-verżjoni sħiħa.

95      Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li, b’differenza mill-Kummissjoni u mir-Repubblika tal-Awstrija, ir-rikorrenti ma hijiex marbuta mill-obbligu ta’ osservanza tas-sigriet professjonali previst fl-Artikolu 339 TFUE u fl-Artikolu 24 tar-Regolament Nru 659/1999.

96      Għaldaqstant, sa fejn ir-rikorrenti diġà kellha aċċess għall-informazzjoni li tinsab fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, ma kien hemm xejn li jobbligaha tuża waħda mill-proċeduri msemmija fil-punt 94 iktar ’il fuq.

97      Fil-fatt, ir-rikorrenti setgħet ukoll tillimita ruħha, kif għamlet, li fir-rikors tagħmel allegazzjonijiet dwar il-kontenut tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata.

98      F’tali ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali tqis li hija kellha, sa fejn l-allegazzjonijiet inkwistjoni kienu jirrigwardaw informazzjoni essenzjali sabiex tissolva l-kawża, tivverifika l-verità tal-imsemmija allegazzjonijiet billi tordna l-produzzjoni tal-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata.

99      Minn dan isegwi li, anki l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà eċċepita mil-Kummissjoni, ibbażata fuq l-użu fir-rikors ta’ informazzjoni li tinsab biss fil-verżjoni sħiħa tad-deċiżjoni kkontestata, għandha tiġi miċħuda.

2.     Fuq il-mertu

100    Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tressaq tliet motivi bbażati, l-ewwel wieħed, fuq ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat FUE, it-tieni wieħed, fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni u, it-tielet wieħed, fuq użu ħażin ta’ poter.

101    Il-Qorti Ġenerali tqis li jkun opportun li l-ewwel teżamina t-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni.

 Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni

102    It-tieni motiv ippreżentat mir-rikorrenti huwa kompost minn żewġ partijiet ibbażati, l-ewwel waħda, fuq żball ta’ motivazzjoni fir-rigward tan-natura suffiċjenti tal-miżuri kumpensatorji, it-tieni waħda, fuq żball ta’ motivazzjoni fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipju ta’ għajnuna unika.

 Fuq l-ewwel parti tat-tieni motiv, ibbażata fuq nuqqas ta’ motivazzjoni fir-rigward tan-natura suffiċjenti tal-miżuri kumpensatorji fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-swieq inkwistjoni

103    Ir-rikorrenti essenzjalment issostni, minn naħa, li d-deċiżjoni kkontestata ma fiha l-ebda riferiment għas-sitwazzjoni tas-suq li jista’ jiġi affettwat mill-għoti tal-għajnuna inkwistjoni u, min-naħa l-oħra, li d-deċiżjoni kkontestata hija nieqsa minn motivazzjoni fir-rigward tan-natura suffiċjenti tal-miżuri kumpensatorji li hija timponi fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-imsemmi suq.

104    F’dan ir-rigward għandu jitfakkar li l-obbligu ta’ motivazzjoni jikkostitwixxi rekwiżit proċedurali essenzjali li għandu jiġi distint mill-kwistjoni tal-fondatezza tal-motivazzjoni, li taqa’ taħt il-legalità fuq il-mertu tal-att kontenzjuż. L-ilmenti u l-argumenti intiżi li jikkontestaw il-fondatezza ta’ dan l-att huma, għalhekk, ineffettivi fil-kuntest ta’ motiv ibbażat fuq in-nuqqas jew l-insuffiċjenza ta’ motivazzjoni (sentenzi tat-22 ta’ Marzu 2001, France vs Il-Kummissjoni, C‑17/99, Ġabra, EU:C:2001:178, punti 35 sa 38, u tal-15 ta’ Ġunju 2005, Corsica Ferries France vs Il-Kummissjoni, T‑349/03, Ġabra, EU:T:2005:221, punti 52 u 59; ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta’ April 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke vs Il-Kummissjoni, T‑17/03, Ġabra, EU:T:2006:109, punti 70 u 71).

105    Għandu jitfakkar ukoll li l-portata tal-obbligu ta’ motivazzjoni tiddependi fuq in-natura tal-att inkwistjoni u fuq il-kuntest li fih ġie adottat. Il-motivazzjoni għandha turi b’mod ċar u inekwivoku r-raġunament tal-istituzzjoni awtriċi tal-att, b’tali mod li, minn naħa, il-qorti tal-Unjoni tkun tista’ teżerċita l-istħarriġ ġudizzjarju tagħha u li, min-naħa l-oħra, l-persuni kkonċernati jkunu jafu l-ġustifikazzjonijiet tal-miżura meħuda sabiex ikunu jistgħu jiddefendu d-drittijiet tagħhom u jivverifikaw jekk id-deċiżjoni hijiex fondata jew le. Ma huwiex meħtieġ li l-motivazzjoni tispeċifika l-punti rilevanti kollha ta’ fatt u ta’ liġi, sa fejn il-kwistjoni dwar jekk il-motivazzjoni ta’ att tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikolu 296 TFUE għandha tiġi evalwata mhux biss fid-dawl tal-kliem tagħha, iżda wkoll fid-dawl tal-kuntest tagħha kif ukoll tar-regoli ġuridiċi kollha li jirregolaw is-suġġett ikkonċernat (sentenzi tat-2 ta’ April 1998, Il-Kummissjoni vs Sytraval u Brink’s France, C‑367/95 P, Ġabra, EU:C:1998:154, punt 63, u tat-3 ta’ Marzu 2010, Freistaat Sachsen vs Il-Kummissjoni, T‑102/07 u T‑120/07, Ġabra, EU:T:2010:62, punt 180).

106    B’mod partikolari, il-Kummissjoni ma hijiex obbligata tieħu pożizzjoni dwar l-argumenti kollha invokati quddiemha mill-persuni kkonċernati. Huwa biżżejjed li tesponi l-fatti u l-kunsiderazzjonijiet legali li għandhom importanza essenzjali fl-istruttura tad-deċiżjoni (sentenzi tal-1 ta’ Lulju 2008, Chronopost y La Poste vs UFEX et, C‑341/06P u C‑342/06 P, Ġabra, EU:C:2008:375, punt 96, u Freistaat Sachsen et vs Il-Kummissjoni, punt 105 iktar ’il fuq, EU:T:2010:62, punt 180).

107    Fir-rigward, fl-ewwel lok, tal-allegata assenza ta’ indikazzjonijiet fir-rigward tas-sitwazzjoni tas-suq li jista’ jiġi affettwat mill-għoti tal-għajnuna inkwistjoni, għandu jitfakkar li l-osservanza tal-obbligu ta’ motivazzjoni impost mill-Artikolu 296 TFUE għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-kuntest li fih din id-deċiżjoni ġiet adottata. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li d-deċiżjoni kkontestata ġiet adottata fl-istess ġurnata bħad-deċiżjoni li tawtorizza l-konċentrazzjoni bejn Lufthansa u Austrian Airlines li fiha l-Kummissjoni speċifikament eżaminat l-effetti ta’ din il-konċentrazzjoni fuq is-suq. Barra minn hekk, mill-premessa 316 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Kummissjoni qieset li s-sitwazzjoni tas-suq kienet tirrikjedi, f’dan il-każ, tnaqqis tal-kapaċitajiet addizzjonali ikbar minn dak diġà previst fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni. Iktar minn hekk, mill-premessi 322 u 324 tad-deċiżjoni kkontestata, jirriżulta li l-pjan ta’ ristrutturazzjoni kien imsejjes fuq bdil fl-andament tal-iżvilupp tas-suq mill-2010, li kien jiġġustifika żieda fil-kapaċitajiet ta’ Austrian Airlines limitata għall-medja tar-rati ta’ tkabbir ikkonstatati mit-trasportaturi bl-ajru Ewropej sa tmiem is-sena 2015 jew sakemm Austrian Airlines tilħaq il-punt fejn la tagħmel qliegħ u lanqas telf.

108    Minn dan isegwi li, bil-kontra ta’ dak li ssostni r-rikorrenti, id-deċiżjoni kkontestata ma hijiex nieqsa minn kull indikazzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-suq li jista’ jiġi affettwat mill-għoti tal-għajnuna inkwistjoni.

109    Fir-rigward, fit-tieni lok, tal-allegat nuqqas ta’ motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata fir-rigward tan-natura suffiċjenti tal-miżuri kumpensatorji imposti mill-imsemmija deċiżjoni fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-suq, għandhom jitfakkru l-argumenti li r-rikorrenti tagħmel insostenn ta’ din l-allegazzjoni.

110    Għalhekk, ir-rikorrenti ssostni, kemm fir-rikors kif ukoll fir-replika, li, billi tirrikonoxxi l-kompatibbiltà tal-għajnuna inkwistjoni, il-Kummissjoni ser tippermetti t-tisħiħ ta’ prattiki antikompetittivi eżerċitati minn Lufthansa u minn Austrian Airlines permezz tal-joint-venture tagħhom sa mill-2006, li l-miżuri kumpensatorji ma kinux jippermettu li jittaffew l-effetti antikompetittivi li għandhom jirriżultaw mill-għoti tal-għajnuna, li d-deċiżjoni kkontestata ma tipprevedi ebda miżura kumpensatorja fir-rigward tas-suq tal-konnessjonijiet bejn l-Awstrija u l-Ewropa tal-Lvant kif ukoll bejn l-Awstrija u l-Lvant Nofsani fejn Austrian Airlines għandha pożizzjoni dominanti u, fl-aħħar nett, li d-deċiżjoni kkontestata ma tipprevedix miżuri kumpensatorji sabiex tiġi miġġielda l-politika żleali fil-qasam tal-prezzijiet adottata minn Lufthansa u minn Austrian Airlines.

111    Għalhekk, minkejja t-titolu ta’ dan il-motiv, mill-formulazzjoni tal-argumenti tar-rikorrenti, kemm fir-rikors kif ukoll fir-replika, jirriżulta li dawn huma fir-realtà intiżi sabiex jikkontestaw il-fondatezza tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kompatibbiltà tal-għajnuna inkwistjoni mas-suq komuni. Dawn għandhom jiġu eżaminati fil-kuntest tat-tielet parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq l-insuffiċjenza tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni u tal-miżuri kumpensatorji. Madankollu, hekk kif imfakkar fil-punt 104 iktar ’il fuq, tali argumenti huma ineffettivi fil-kuntest ta’ motiv ibbażat fuq in-nuqqas jew l-insuffiċjenza ta’ motivazzjoni.

112    Minn dan isegwi li l-ewwel parti tat-tieni motiv għandha tiġi miċħuda għaliex infondata.

 Fuq it-tieni parti tat-tieni motiv, ibbażata fuq nuqqas ta’ motivazzjoni fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipju ta’ għajnuna unika

113    Ir-rikorrenti essenzjalment tikkritika lill-Kummissjoni talli fid-deċiżjoni kkontestata, minn naħa, ma ħaditx pożizzjoni fuq id-diversi tipi ta’ għajnuna li minnhom ibbenefikat Austrian Airlines fl-imgħoddi u li l-eżistenza tagħhom intweriet mir-rikorrenti fil-kuntest tal-ilment tagħha u, min-naħa l-oħra, qieset li l-għajnuna inkwistjoni ma kinitx tmur kontra l-prinċipju ta’ għajnuna unika.

114    F’dan ir-rigward, għandu l-ewwel nett jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 106 iktar ’il fuq, fir-rigward tad-deċiżjonijiet adottati abbażi tal-Artikolu 87(3) KE, il-Kummissjoni ma hijiex obbligata li tieħu pożizzjoni fuq l-argumenti kollha invokati quddiemha mill-partijiet ikkonċernati. Huwa biżżejjed li tesponi l-fatti u l-kunsiderazzjonijiet legali li għandhom importanza essenzjali fl-istruttura tad-deċiżjoni (sentenzi Chronopost u La Poste vs UFEX et, punt 106 iktar ’il fuq, EU:C:2008:375, punt 96, u Freistaat Sachsen et vs Il-Kummissjoni, punt 105 iktar ’il fuq, EU:T:2010:62, punt 180).

115    Madankollu, għandu wkoll jitfakkar li l-prinċipju ta’ non-rikorrenza għandu importanza partikolari fl-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà ta’ għajnuna għar-ristrutturazzjoni mas-suq komuni, hekk kif jirriżulta mill-punt 72 tal-Linji Gwida tal-2004, applikabbli f’dan il-każ.

116    Issa, għandu jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni tabilħaqq ħadet pożizzjoni dwar l-osservanza ta’ dan il-prinċipju f’dan il-każ, billi indikat, fil-premessa 339 tad-deċiżjoni kkontestata li kienet ikkonstatat li la Austrian Airlines fiha nnifisha, u lanqas xi waħda mill-impriża tal-grupp ma kienu preċedentement irċevew għajnuna għar-ristrutturazzjoni.

117    Għalhekk, ir-rikorrenti ma tistax issostni li l-Kummissjoni kisret l-obbligu ta’ motivazzjoni billi, fid-deċiżjoni kkontestata, ma ħaditx pożizzjoni fid-dettall dwar l-argumenti kollha li hija għamlet fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva sabiex turi l-eżistenza ta’ għajnuna illegali mogħtija fl-imgħoddi lill-Austrian Airlines.

118    Barra minn hekk, fir-rigward tal-ilment ibbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni kienet ikkunsidrat b’mod żbaljat li l-għoti tal-għajnuna inkwistjoni ma kienx imur kontra l-prinċipju ta’ għajnuna unika, għandu jiġi kkonstatat li dan huwa intiż li jikkontesta l-evalwazzjoni fuq il-mertu tal-Kummissjoni u li huwa, għalhekk, ineffettiv fil-kuntest ta’ motiv ibbażat fuq żball jew fuq nuqqas ta’ motivazzjoni, skont il-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 104 iktar ’il fuq.

119    Għalhekk, it-tieni parti tat-tieni motiv għandha tiġi miċħuda għaliex infondata u, għaldaqstant, it-tieni motiv għandu jiġi miċħud kollu kemm hu għaliex infondat.

 Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE

120    L-ewwel motiv ippreżentat mir-rikorrenti huwa kompost minn erba’ partijiet ibbażati, l-ewwel waħda, fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-identità u tal-eliġibbiltà tal-benefiċjarju tal-għajnuna, it-tieni waħda, fuq l-insuffiċjenza tal-kontribut tal-benefiċjarju tal-għajnuna għall-pjan ta’ ristrutturazzjoni, it-tielet waħda, fuq l-insuffiċjenza tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni u tal-miżuri kumpensatorji u, ir-raba’ waħda, fuq ksur tal-Artikolu 43 KE.

 Fuq l-ewwel parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-identità u tal-eliġibbiltà tal-benefiċjarju tal-għajnuna

121    Ir-rikorrenti essenzjalment tikkritika lill-Kummissjoni talli wettqet żball manifest ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-identità tal-benefiċjarju tal-għajnuna, li ma hijiex Austrian Airlines iżda Lufthansa. Dan l-żball inizjali kellu riperkussjonijiet fuq il-legalità tad-deċiżjoni kkontestata, sa fejn Lufthansa ma kinitx impriża f’diffikultà u għalhekk ma kinitx eliġibbli għall-benefiċċju tal-għajnuna għar-ristrutturazzjoni inkwistjoni. Barra minn hekk, ir-rikorrenti ssostni li, anki fil-każ li Austrian Airlines kienet tabilħaqq il-benefiċjarja tal-għajnuna inkwistjoni, lanqas din ma kienet tissodisfa r-rekwiżiti sabiex tibbenefika minnha.

122    Fir-rigward, fl-ewwel lok, tal-ilment dwar l-allegat żball tal-Kummissjoni fir-rigward tal-identità tal-benefiċjarju tal-għajnuna inkwistjoni, għandu jitfakkar li minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-klassifikazzjoni ta’ għajnuna, fis-sens tal-Artikolu 87(1) KE, teħtieġ li r-rekwiżiti kollha previsti minn din id-dispożizzjoni jkunu ssodisfatti. L-ewwel nett jeħtieġ li jkun hemm intervent mill-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat. It-tieni nett, dan l-intervent għandu jkun ta’ natura li jista’ jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. It-tielet nett, dan għandu jagħti vantaġġ lill-benefiċjarju tiegħu billi jiffavorixxi lil ċerti impriżi jew lil ċerti produtturi. Ir-raba’ nett, dan għandu jwassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni għall-kompetizzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-24 ta’ Lulju 2003, Altmark Trans u Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Ġabra, EU:C:2003:415, punti 74 u 75, u tat-22 ta’ Frar 2006, Le Levant 001 et vs Il-Kummissjoni, T‑34/02, Ġabra, EU:T:2006:59, punt 110).

123    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li skont ġurisprudenza stabbilita sew, il-provvista ta’ oġġetti u ta’ servizzi b’kundizzjonijiet preferenzjali tista’ tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 87(1) KE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-2 ta’ Frar 1988, Kwekerij van der Kooy et vs Il-Kummissjoni, 67/85, 68/85 u 70/85, Ġabra, EU:C:1988:38, punti 28 u 29; tal-20 ta’ Novembru 2003, GEMO, C‑126/01, Ġabra, EU:C:2003:622, punt 29; u tal-1 ta’ Lulju 2010, l-Italja vs Il-Kummissjoni, T‑53/08, Ġabra, EU:T:2010:267, punt 59).

124    Meta applikat għall-każ ta’ bejgħ ta’ oġġett minn awtorità pubblika lil persuna privata, il-konsegwenza ta’ dan il-prinċipju hija li għandu jiġi ddeterminat jekk, b’mod partikolari, il-prezz ta’ bejgħ ta’ dan l-oġġett huwiex ekwivalenti għall-prezz tas-suq sa fejn jikkorrispondi għall-prezz li seta’ jinkiseb mix-xerrej f’kundizzjonijiet normali tas-suq (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-16 ta’ Settembru 2004, Valmont vs Il-Kummissjoni, T‑274/01, Ġabra, EU:T:2004:266, punt 45 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’din il-perspettiva, hemm lok li l-Kummissjoni tapplika l-kriterju tal-investitur privat f’ekonomija tas-suq sabiex tivverifika jekk il-prezz imħallas mill-allegat benefiċjarju tal-għajnuna jikkorrispondix għall-prezz li seta’ jistabbilixxi operatur privat li jaġixxi f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni normali (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-2 ta’ Settembru 2010, Il-Kummissjoni vs Scott, C‑290/07 P, Ġabra, EU:C:2010:480, punt 68, u tas-16 ta’ Diċembru 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C‑239/09, Ġabra, EU:C:2010:778, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata). L-applikazzjoni konkreta tal-imsemmi kriterju timplika, bħala prinċipju, evalwazzjoni ekonomika kumplessa (sentenza Il-Kummissjoni vs Scott, iċċitata iktar ’il fuq, EU:C:2010:480, punt 68).

125    Għandu jitfakkar ukoll li, fir-rigward tal-portata u tan-natura tal-istħarriġ ġudizzjarju, il-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat, kif iddefinit fit-Trattat, għandu natura legali u għandu jiġi interpretat fuq il-bażi ta’ elementi oġġettivi. Għal din ir-raġuni, il-qorti tal-Unjoni għandha, bħala prinċipju u fid-dawl kemm tal-elementi konkreti tal-kawża ppreżentata quddiemha u kemm tan-natura teknika jew kumplessa tal-evalwazzjonijiet imressqa mill-Kummissjoni, teżerċita stħarriġ sħiħ fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk miżura taqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 87(1) KE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-16 ta’ Mejju 2000, Franza vs Ladbroke Racing u Il-Kummissjoni, C‑83/98 P, Ġabra, EU:C:2000:248, punt 25, u tat-22 ta’ Diċembru 2008, British Aggregates vs Il‑Kummissjoni, C‑487/06 P, Ġabra, EU:C:2008:757, punt 111). Il-qorti tal-Unjoni ma għandhiex tivverifika biss l-eżattezza materjali tal-provi invokati, il-kredibbiltà tagħhom u l-koerenza tagħhom, iżda għandha wkoll tistħarreġ jekk dawn l‑elementi jikkostitwixxux id-data kollha rilevanti li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi evalwata sitwazzjoni kumplessa u jekk humiex tali li jsostnu l-konklużjonijiet li jirriżultaw minnha (ara s-sentenza Il‑Kummissjoni vs Scott, punt 124 iktar ’il fuq, EU:C:2010:480, punt 65 u l-ġurisprudenza ċċitata).

126    Madankollu, il-qorti tal-Unjoni ma tistax, fil-kuntest ta’ dan l-istħarriġ, tissostitwixxi l-evalwazzjoni ekonomika tal-Kummissjoni bl-evalwazzjoni ekonomika tagħha. Fil-fatt, l-istħarriġ li l-qrati tal-Unjoni jeżerċitaw fuq l-evalwazzjonijiet ekonomiċi kumplessi mwettqa mill-Kummissjoni huwa stħarriġ limitat li jillimita ruħu neċessarjament għall-verifika tal-osservanza tar-regoli proċedurali u tal-motivazzjoni, tal-eżattezza materjali tal-fatti kif ukoll tal-assenza ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni u ta’ abbuż ta’ poter (ara s-sentenzi Il‑Kummissjoni vs Scott, punt 124 iktar ’il fuq, EU:C:2010:480, punt 66 u l-ġurisprudenza ċċitata, u tas-17 ta’ Diċembru 2008, Ryanair vs Il-Kummissjoni, T‑196/04, Ġabra, EU:T:2008:585, punt 41).

127    Barra minn hekk għandu jiġi speċifikat li l-legalità ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat għandha tiġi evalwata skont elementi ta’ informazzjoni li l-Kummissjoni seta’ kellha meta adottat dik id-deċiżjoni (sentenzi tal-10 ta’ Lulju 1986, Belgique vs Il-Kummissjoni, 234/84, Ġabra, EU:C:1986:302, punt 16; tal-14 ta’ Settembru 2004, Spanja vs Il-Kummissjoni, C‑276/02, Ġabra, EU:C:2004:521, punt 31, u Valmont vs Il-Kummissjoni, punt 124 iktar ’il fuq, EU:T:2004:266, punt 38). Minn dan, b’mod partikolari, isegwi li meta l-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat jirrispondi għal sitwazzjoni oġġettiva li għandha tiġi evalwata fid-data ta’ meta l-Kummissjoni tadotta d-deċiżjoni tagħha, huma l-evalwazzjonijiet magħmula f’din id-data li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jitwettaq dan l-istħarriġ ġudizzjarju (sentenza Chronopost u La Poste vs UFEX et, punt 106 iktar ’il fuq, EU:C:2008:375, punt 144).

128    Huwa fid-dawl ta’ dawn il-prinċipji li għandu jiġi vverifikat jekk il-Kummissjoni wettqitx, f’dan il-każ, żball manifest ta’ evalwazzjoni meta kkunsidrat li l-benefiċjarja tal-għajnuna inkwistjoni kienet Austrian Airlines u mhux Lufthansa.

129    F’dan il-każ, ir-rikorrenti essenzjalment issostni li s-sussidju ta’ EUR 500 000 000 inkwistjoni jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat favur Lufthansa. Insostenn ta’ dan l-argument, hija ssostni li l-imsemmi sussidju jikkorrispondi għall-prezz imħallas mill-bejjiegħ, jiġifieri ÖIAG, lix-xerrej, jiġifieri Lufthansa, bħala korrispettiv għat-trasferiment tal-attiv negattiv. Dan huwa kkonfermat mill-fatt li s-sussidju l-ewwel tħallas lil Suriba Beteiligungsverwaltungs GmbH (iktar ’il quddiem “Suriba”), kumpannija kompletament ikkontrollata minn Lufthansa, u wara ġie ttrasferit lil Austrian Airlines, li finalment saret sussidjarja 100 % ta’ Lufthansa. Issa, għall-Istat, il-ħlas ta’ dan is-sussidju kien jirrappreżenta xenarju inqas favorevoli milli l-falliment ta’ Austrian Airlines.

130    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li mill-offerta għall-akkwist ippreżentata minn Lufthansa għas-sehem tar-Repubblika tal-Awstrija f’Austrian Airlines jirriżulta li l-ħlas ta’ sussidju pubbliku ta’ EUR 500 000 000 favur Austrian Airlines kien jikkostitwixxi kundizzjoni ta’ dan l-akkwist, bl-istess mod bħall ħlas minn Lufthansa lil ÖIAG ta’ prezz tax-xiri ta’ EUR 366 268.75 u l-eżistenza ta’ ċertifikat ta’ debitur li jista’ jagħti lok għal ħlas addizzjonali li jista’ jammonta sa EUR 162 000 000, b’tali mod li dan is-sussidju jista’ jiġi analizzat bħala element negattiv integrat fil-prezz tal-bejgħ aċċettat mir-Repubblika tal-Awstrija bħala korrispettiv tas-sehem tagħha f’Austrian Airlines.

131    Din l-analiżi tal-prezz tal-bejgħ ġiet adottata mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata u ma hijiex ikkontestata b’mod formali mir-rikorrenti.

132    Għandu wkoll jiġi osservat li fid-deċiżjoni kkontestata l-Kummissjoni kkonstatat, wara li eżaminat il-kundizzjonijiet tas-suq, li l-prezz propost minn Lufthansa fl-offerta tagħha għall-akkwist tas-sehem tar-Repubblika tal-Awstrija f’Austrian Airlines kien jikkorrispondi għall-prezz tas-suq, fatt li ma huwiex ikkontestat mir-rikorrenti fil-kuntest ta’ dan ir-rikors.

133    Issa, skont ġurisprudenza stabbilita, meta impriża li tkun ibbenefikat minn għajnuna mill-Istat tiġi akkwistata bil-prezz tas-suq, jiġifieri bl-ogħla prezz li investitur privat li jopera f’kundizzjonijiet normali tal-kompetizzjoni kien lest li jħallas għal din il-kumpannija fis-sitwazzjoni li fiha kienet tinsab, b’mod partikolari wara li kienet ibbenefikat minn għajnuna mill-Istat, l-element ta’ għajnuna jitqies li ġie evalwat bil-prezz tas-suq u inkluż fil-prezz tax-xiri. Taħt tali kundizzjonijiet, ix-xerrej ma jistax jitqies li jkun ibbenefika minn xi vantaġġ fil-konfront tal-operaturi l-oħra fis-suq (ara, b’analoġija, is-sentenza tal-20 ta’ Settembru 2001, Banks, C‑390/98, Ġabra, EU:C:2001:456, punt 77).

134    Minn dan isegwi li r-rikorrenti ma turix b’liema mod il-Kummissjoni wettqet żball manifest ta’ evalwazzjoni meta qieset, fid-deċiżjoni kkontestata, li Austrian Airlines kienet il-benefiċjarja tal-għajnuna inkwistjoni.

135    Din il-konklużjoni ma hijiex ikkonfutata mill-argument tar-rikorrenti li jgħid li l-ħlas tas-sussidju pubbliku ma kienx ikun neċessarju fil-każ fejn Austrian Airlines kellha tiġi akkwistata minn operatur ieħor, u lanqas fil-każ li Austrian Airlines kellha tkompli l-attività tagħha b’mod indipendenti wara l-istabbiliment ta’ pjan ta’ ristrutturazzjoni alternattiv allegatament miżmum sigriet mir-Repubblika tal-Awstrija.

136    Fil-fatt, permezz ta’ dan l-argument ir-rikorrenti ssostni li, billi aċċettat offerta ta’ akkwist li kienet tinkludi element negattiv li jammonta għal EUR 500 000 000 għas-sehem tagħha f’Austrian Airlines, ir-Repubblika tal-Awstrija ma ġabitx ruħha bħala investitur privat f’ekonomija tas-suq.

137    Issa, dan huwa preċiżament dak li kkonstatat il-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata, meta qieset li x-xenarju tal-falliment ta’ Austrian Airlines, li ma kien ikun jinvolvi l-ebda spiża għall-Istat, kien jirrappreżenta għażla iktar vantaġġuża għal dan tal-aħħar milli bejgħ ta’ Austrian Airlines li kien jeħtieġ li din tal-aħħar tingħata sussidju pubbliku ta’ EUR 500 000 000. Huwa abbażi ta’ din il-konstatazzjoni li l-Kummissjoni qieset, fid-deċiżjoni kkontestata, li dan is-sussidju pubbliku kellu jitqies li huwa għajnuna mill-Istat, fis-sens tal-Artikolu 87(1) KE, mogħtija mir-Repubblika tal-Awstrija lil Austrian Airlines.

138    Din il-konklużjoni lanqas ma tista’ tiġi kkonfutata mill-argument tar-rikorrenti li jgħid li Austrian Airlines ma kinitx il-benefiċjarja tas-sussidju pubbliku sa fejn il-ħlas ta’ dan is-sussidju minn ÖIAG lil Suriba, sussidjarja ta’ Lufthansa, ma kienx segwit minn żieda tal-kapital azzjonarju ta’ Austrian Airlines. Fil-fatt, għalkemm mid-dispożizzjonijiet tal-Bundesgesetz über die Übertragung von Bundesbeteiligungen in das Eigentum der ÖIAG (liġi federali dwar it-trasferiment tal-investimenti federali miżmuma minn ÖIAG), tat-23 ta’ Ottubru 2009 (BGB1. I, 87/1998), jirriżulta li l-għajnuna finanzjarja ta’ EUR 500 000 000 għandha tippermetti li jiżdied il-kapital ta’ din tal-aħħar, madankollu ma huwiex speċifikat li din il-miżura għandha neċessarjament tieħu l-forma ta’ żieda tal-kapital azzjonarju. Kif ġustament issostni l-Kummissjoni, l-għan ta’ din il-miżura huwa t-titjib tal-proporzjon tad-dejn ta’ Austrian Airlines billi jiżdiedu l-fondi tagħha. Issa, mill-proċess jirriżulta li Austrian Airlines tabilħaqq ibbenefikat minn żieda tal-fondi tagħha permezz tal-amalgamazzjoni tagħha ma’ Suriba.

139    Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet esposti iktar ’il fuq, l-argument tar-rikorrenti li jgħid li Lufthansa finalment ibbenefikat mis-sussidju inkwistjoni minħabba li hija direttament jew indirettament kisbet l-ishma kollha ta’ Austrian Airlines għandu jiġi miċħud għaliex infondat sa fejn ma huwiex ikkontestat li s-sussidju pubbliku kien jifforma parti mill-prezz tal-bejgħ negattiv imħallas minn Lufthansa għal Austrian Airlines u li dan il-prezz tal-bejgħ kien jikkorrispondi għall-prezz tas-suq.

140    F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat li l-kwistjoni dwar jekk Lufthansa hijiex impriża eliġibbli fis-sens tal-Linji Gwida tal-2004 hija irrilevanti.

141    Fir-rigward, fit-tieni lok, tal-ilment li jgħid li l-Kummissjoni żbaljat meta fid-deċiżjoni kkontestata qieset li Austrian Airlines kienet impriża eliġibbli għall-għoti ta’ għajnuna għar-ristrutturazzjoni, għandu jiġi osservat li tali lment jirrigwarda evalwazzjoni magħmula mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 87(3)(ċ) KE.

142    Hawnhekk, għandu jitfakkar il-kuntest ġuridiku rilevanti dwar l-investigazzjoni tal-għoti ta’ għajnuna għar-ristrutturazzjoni.

143    L-ewwel nett, skont l-Artikolu 87(3)(ċ) l-għajnuna maħsuba biex tiffaċilita l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet jew ta’ ċerti reġjuni ekonomiċi, sakemm tali għajnuna ma tfixkilx il-kundizzjonijiet tal-kummerċ sa grad li jkun kuntrarju għall-interess komuni tista’ titqies li hija kompatibbli mas-suq komuni.

144    Skont ġurisprudenza stabbilita, għall-applikazzjoni tal-Artikolu 87(3)(ċ) KE, il-Kummissjoni għandha setgħa diskrezzjonali wiesgħa li l-eżerċizzju tagħha jimplika evalwazzjonijiet kumplessi ta’ natura ekonomika u soċjali li għandhom jitwettqu f’kuntest Komunitarju (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-24 ta’ Frar 1987, Deufil vs Il-Kummissjoni, 310/85, Ġabra, EU:C:1987:96, punt 18; tad-29 ta’ April 2004, Italie vs Il-Kummissjoni, C‑372/97, Ġabra, EU:C:2004:234, punt 83; u Corsica Ferries France vs Il-Kummissjoni, punt 104 iktar ’il fuq, EU:T:2005:221, punt 137).

145    Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida għall-eżerċizzju tas-setgħa diskrezzjonali tagħha permezz tal-adozzjoni ta’ atti bħal Linji Gwida għall-impriżi f’diffikultà, dejjem sakemm tali atti jkun fihom regoli indikattivi dwar id-direzzjoni li għandha tiġi segwita minn din l-istituzzjoni u sakemm ma jitbiegħedx mir-regoli tat-Trattat (ara s-sentenza tat-30 ta’ Jannar 2002, Keller u Keller Meccanica vs Il-Kummissjoni, T‑35/99, Ġabra, EU:T:2002:19, punt 77 u l-ġurisprudenza ċċitata).

146    F’dan il-kuntest, għandu jiġi rrilevat, fir-rigward tal-kunċett tal‑għajnuna għar‑ristrutturazzjoni, li mill-punti 16 u 17 tal-Linji Gwida tal-2004 jirriżulta, essenzjalment, li l-Kummissjoni tqis li, b’kuntrast mal-għajnuna ta’ salvataġġ, li tikkonsisti f’assistenza temporanja u intiża għall-implementazzjoni ta’ miżuri immedjati, l-għan ta’ tali għajnuna huwa li tistabbilixxi mill-ġdid il-vijabbiltà fuq żmien twil ta’ kumpannija.

147    It-tieni nett, hija ġurisprudenza stabbilita li l-istħarriġ ġudizzjarju applikat għall‑eżerċizzju tas-setgħa diskrezzjonali li l-Kummissjoni għandha fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 87(3)(ċ) KE huwa limitat għall-verifika tal-osservanza tar‑regoli proċedurali u tal‑motivazzjoni, kif ukoll għall-istħarriġ tal-eżattezza materjali tal-fatti kkonstatati u tan-nuqqas ta’ żball ta’ liġi, ta’ żball manifest fl-evalwazzjoni tal-fatti jew abbuż ta’ poter (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-13 ta’ Frar 2003, Spanja vs Il-Kummissjoni, C‑409/00, Ġabra, EU:C:2003:92, punt 93, u Corsica Ferries France vs Il-Kummissjoni, punt 104 iktar ’il fuq, EU:T:2005:221, punt 138 u l-ġurisprudenza ċċitata). Min-naħa l-oħra, il-Qorti Ġenerali ma hijiex kompetenti li tissostitwixxi l-evalwazzjoni ekonomika tagħha għal dik tal-awtur tad‑deċiżjoni (sentenzi tal-25 ta’ Ġunju 1998, British Airways et vs Il-Kummissjoni, T‑371/94 u T‑394/94, Ġabra, EU:T:1998:140, punt 79, u Corsica Ferries France vs Il-Kummissjoni, punt 104 iktar ’il fuq, EU:T:2005:221, punt 138).

148    Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali għandha wkoll tivverifika jekk ir-rekwiżiti li l-Kummissjoni imponiet fuqha nnifisha, fil-Linji Gwida tagħha, ikunux ġew osservati (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Keller u Keller Meccanica vs Il-Kummissjoni, punt 145 iktar ’il fuq, EU:T:2002:19, punt 77 u l-ġurisprudenza ċċitata).

149    Min-naħa l-oħra, il-qorti tal-Unjoni ma għandhiex tissostitwixxi ruħha għall-Kummissjoni billi twettaq minflokha eżami li hija fl-ebda mument ma wettqet u billi tissostitwixxi l-konklużjonijiet li għalihom kienet tasal fi tmiem dan l-eżami (sentenza tal-1 ta’ Lulju 2008, Deutsche Post vs Il-Kummissjoni, T‑266/02, Ġabra, EU:T:2008:235, punt 95; ara, f’dan is-sens, is-sentenza Valmont vs Il-Kummissjoni, punt 124 iktar ’il fuq, EU:T:2004:266, punt 136).

150    Huwa fid-dawl ta’ dawn il-prinċipji li għandu jiġi eżaminat l-ilment li jgħid li l-Kummissjoni żbaljat meta qieset, fid-deċiżjoni kkontestata, li Austrian Airlines kienet impriża eliġibbli għall-għoti ta’ għajnuna għar-ristrutturazzjoni sa fejn din kienet fil-punt li tittieħed minn Lufthansa u li din tal-aħħar kienet kapaċi taffaċċja waħedha d-diffikultajiet ta’ Austrian Airlines.

151    Il-punt 13 tal-Linji Gwida tal-2004 li jinsab fil-parti tal-Linji Gwida fejn il-Kummissjoni tispeċifika l-kunċett ta’ impriża f’diffikultà jipprevedi dan li ġej:

“Kumpannija li tifforma parti minn grupp jew li ser tiġi akkwistata minn grupp ma tistax, bħala prinċipju, tibbenefika minn għajnuna għas-salvataġġ jew għar-ristrutturazzjoni, ħlief jekk jista’ jintwera li d-diffikultajiet li minnhom għaddejja huma speċifiċi għaliha u ma humiex ir-riżultat ta’ attribuzzjoni arbitrarja tal-ispejjeż fi ħdan il-grupp, li dawn id-diffikultajiet huma gravi wisq sabiex jiġu solvuti mill-grupp innifsu […]” [traduzzjoni mhux uffiċjali].

152    Għalhekk għandu l-ewwel nett jiġi vverifikat jekk, fid-data tad-deċiżjoni kkontestata, Austrian Airlines kinitx tifforma parti minn grupp jew setgħetx tiġi kklassifikata bħala kumpannija li ser tiġi akkwistata minn grupp, fis-sens tal-punt 13 tal-Linji Gwida tal-2004, qabel ma jiġi eżaminat, jekk ikun il-każ, jekk Lufthansa kinitx f’pożizzjoni li ssolvi d-diffikultajiet affaċjati minn Austrian Airlines.

153    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, bil-kontra ta’ dak li ssostni r-rikorrenti, l-approvazzjoni minn ÖIAG tal-offerta għall-akkwist ta’ Austrian Airlines minn Lufthansa, mogħtija fil-5 ta’ Diċembru 2008, ma tfissirx li, f’dik id-data, Austrian Airlines diġà kienet ta’ Lufthansa. Fil-fatt, it-trasferiment effettiv minn ÖIAG tas-sehem tagħha f’Austrian Airlines favur Lufthansa kien għadu suġġett għall-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni, awtorizzazzjoni li ngħatat biss sussegwentement, fit-28 ta’ Awwissu 2009, permezz tad-deċiżjoni li tawtorizza l-konċentrazzjoni.

154    F’dan il-każ, barra minn hekk waqt is-seduta r-rikorrenti ammettiet li, fil-5 ta’ Diċembru 2008, l-operazzjoni ta’ trasferiment ta’ Austrian Airlines, jiġifieri l-akkwist minn Lufthansa tas-sehem li ÖIAG kellha f’Austrian Airlines, kienet għadha suġġetta għall-ħlas tas-sussidju inkwistjoni, filwaqt li dan l-istess sussidju kien suġġett għall-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni.

155    Issa, il-ħlas tas-sussidju inkwistjoni ma setax jiġi kkunsidrat b’mod iżolat, peress li kien inkluż fil-prezz tal-bejgħ negattiv li Lufthansa kienet ipproponiet li tħallas, li kien ġie aċċettat minn ÖIAG.

156    Għalhekk, il-ħlas tal-prezz negattiv u, għaldaqstant, it-trasferiment tal-proprjetà tas-sehem li ÖIAG kellha f’Austrian Airlines lil Lufthansa, kien sospiż sal ħlas tas-sussidju inkwistjoni.

157    Għalhekk, għandu jiġi kkunsidrat li, fid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, Austrian Airlines kienet għadha ma tifformax parti mill-grupp Lufthansa.

158    Il-kwistjoni hija għalhekk jekk, f’dik l-istess data, Austrian Airlines setgħetx titqies li hija kumpannija li ser tiġi akkwistata minn grupp fis-sens tal-punt 13 tal-Linji Gwida tal-2004.

159    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li wieħed mill-prinċipji imposti mill-punt 13 tal-Linji Gwida tal-2004 huwa li impriża f’diffikultà li tifforma parti minn grupp hija pprojbita milli tibbenefika minn għajnuna għas-salvataġġ jew għar-ristrutturazzjoni, meta d-diffikultajiet li minnhom għaddejja ma humiex speċifiċi għaliha u huma r-riżultat ta’ attribuzzjoni arbitrarja tal-ispejjeż fi ħdan il-grupp jew meta l-grupp għandu l-mezzi sabiex isolvi huwa nnifsu dawn id-diffikultajiet. Għalhekk, l-għan ta’ din il-projbizzjoni huwa li grupp ta’ impriżi jiġi prekluż milli jgħaddi lill-Istat l-ispiża ta’ pjan ta’ ristrutturazzjoni ta’ waħda mill-impriżi li tifforma parti minnu, meta din l-impriża hija f’diffikulta u meta l-grupp innifsu huwa l-oriġini ta’ dawn id-diffikultajiet u għandu l-mezzi sabiex jaffaċċja, waħdu, dawn id-diffikultajiet.

160    F’dan il-kuntest, l-għan tal-estensjoni tal-projbizzjoni tal-benefiċċju tal-għajnuna għas-salvataġġ jew għar-ristrutturazzjoni għall-impriżi f’diffikultà “li ser jiġu akkwistati” minn grupp huwa li jiġi evitat li grupp ta’ impriżi jevita din il-projbizzjoni billi japprofitta ruħu mill-fatt li impriża li huwa qiegħed fil-proċess li jakkwista għadha ma hijiex formalment proprjetà tiegħu fil-mument tal-ħlas tal-għajnuna għar-ristrutturazzjoni favur l-impriża akkwistata.

161    Madankollu, tali sitwazzjoni ma tistax tiġi assimilata għal dik tal-kawża preżenti fejn il-ħlas mill-Istat tas-sussidju inkwistjoni lil Austrian Airlines jikkostitwixxi, hekk kif ġie speċifikat fil-punt 130 iktar ’il fuq, element negattiv integrat fil-prezz imħallas minn Lufthansa lil ÖIAG għall-akkwist ta’ Austrian Airlines.

162    Għalhekk, għandu jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni ma wettqitx żball manifest ta’ evalwazzjoni meta qieset li r-rekwiżiti għall-applikazzjoni tal-punt 13 tal-Linji Gwida tal-2004 ma kinux issodisfatti f’dan il-każ.

163    Konsegwentement, l-ewwel parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda għaliex infondata, mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġi eżaminat jekk Lufthansa kinitx, fid-data tad-deċiżjoni kkontestata, f’pożizzjoni li taffaċċja d-diffikultajiet ta’ Austrian Airlines.

 Fuq it-tieni parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq l-insuffiċjenza tal-kontribut tal-benefiċjarju tal-għajnuna għall-pjan ta’ ristrutturazzjoni

164    Ir-rikorrenti essenzjalment issostni li l-Kummissjoni kienet żbaljata meta qieset li l-kontribut tal-benefiċjarju tal-għajnuna inkwistjoni kien xieraq fid-dawl tal-punt 43 tal-Linji Gwida tal-2004.

165    Il-punt 43 tal-Linji Gwida tal-2004 jipprevedi dan li ġej:

“L-ammont u l-intensità tal-għajnuna għandhom ikunu limitati għall-minimu tal-ispejjeż ta’ ristrutturazzjoni neċessarji sabiex jippermettu t-twettiq tar-ristrutturazzjoni skont id-disponibbiltajiet finanzjarji tal-impriża, tal-azzjonisti tagħha jew tal-grupp li minnu tifforma parti. Din l-evalwazzjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni kull għajnuna għas-salvataġġ mogħtija preċedentement. Il-benefiċjarji tal-għajnuna għandhom jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għall-pjan ta’ ristrutturazzjoni permezz tar-riżorsi tagħhom, inkluż permezz tal-bejgħ ta’ attiv li ma huwiex indispensabbli għas-sopravivenza tal-impriża, jew permezz ta’ finanzjament estern miksub taħt kundizzjonijiet tas-suq. Dan il-kontribut huwa indikazzjoni li s-swieq jemmnu li huwa fattibbli li terġa’ tinkiseb il-vijabbiltà. Dan għandhu jkun reali, jiġifieri effettiv, bl-esklużjoni ta’ kull profitt potenzjali, bħal cash-flow, u għandu jkun l-ogħla possibbli.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

166    Mill-punt 44 tal-Linji Gwida tal-2004 jirriżulta, b’mod partikolari, li normalment il-Kummissjoni għandha tqis xieraq kontribut min-naħa tal-benefiċjarji tal-għajnuna li jammonta għal 50 % għall-impriżi l-kbar.

167    Mill-premessa 307 tal-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata prodotta mill-Kummissjoni b’risposta għad-digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Jannar 2014, li jordna miżura istruttorja, jirriżulta wkoll dan li ġej:

“[I]l-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li t-total tal-ispejjeż għall-istrutturar mill-ġdid [għar-ristrutturazzjoni] ser jammonta għal madwar EUR 1 405 miljun (jew EUR 1 048 [miljun] f’każ li l-Lufthansa ma tnaqqasx il-livell ta’ djun tal-Austrian Airlines għal EUR 357 [miljun]), fejn il-kontribuzzjoni personali (li tingħata b’mod komuni jew individwali mill-Austrian Airlines u/jew il-Lufthansa) tammonta għal EUR 905 [miljun] (jew EUR 548[miljun]). Dan ifisser 64 % (jew 52 %) tal-ispejjeż għall-istrutturar mill-ġdid. Għalhekk, il-Kummissjoni tista’ tikkonkludi li l-kundizzjoni [r-rekwiżit] ta’ kontribuzzjoni personali sodisfaċenti għall-ispejjeż għall-istrutturar mill-ġdid f’dan il-każ ġiet issodisfata.”

168    Huwa fid-dawl ta’ dawn l-elementi li għandha tingħata risposta għall-argumenti tar-rikorrenti.

169    Fir-rigward, fl-ewwel lok, tal-argument tar-rikorrenti li jgħid li huwa biss il-kontribut tal-benefiċjarju tal-għajnuna inkwistjoni mill-fondi personali tiegħu li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi vverifikata n-natura xierqa tal-kontribut għall-pjan ta’ ristrutturazzjoni, huwa biżżejjed li jiġi osservat li mill-punt 43 tal-Linji Gwida tal-2004 jirriżulta li l-benefiċjarju tal-għajnuna jista’ jikkontribwixxi għar-ristrutturazzjoni permezz ta’ finanzjament estern miksub f’kundizzjonijiet tas-suq.

170    Fir-rigward, fit-tieni lok, tal-argument tar-rikorrenti li jgħid li l-kontribut ta’ Lufthansa ma jikkostitwixxix finanzjament estern fis-sens tal-punt 43 tal-Linji Gwida tal-2004, minħabba li, minn naħa, jekk Lufthansa ma kinitx fil-punt li takkwista Austrian Airlines fid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, hija ma setgħetx titqies li hija investitur estern u minħabba li, min-naħa l-oħra, Lufthansa la poġġiet għad-dispożizzjoni ta’ Austrian Airlines kapital fi flus u lanqas kapital in natura għar-ristrutturazzjoni ta’ din tal-aħħar, dan ma jistax jiġi milqugħ.

171    Fil-fatt, l-ewwel nett, il-fatt li Austrian Airlines ma kinitx tinsab f’sitwazzjoni ta’ impriża li ser tiġi akkwistata minn grupp ta’ impriżi, fis-sens tal-punt 13 tal-Linji Gwida tal-2004, hekk kif ġie kkonstatat fil-punt 162 iktar ’il fuq, huwa irrilevanti fir-rigward tal-fatt li Lufthansa kienet tabilħaqq tirrappreżenta, fil-mument tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, investitur privat li l-offerta ta’ akkwist tiegħu kienet tinkludi, minbarra l-ħlas ta’ ammont ta’ EUR 366 268.75 u l-għoti ta’ ċertifikat ta’ debitur li jista’ jilħaq l-EUR 162 000 000, il-ħlas ta’ prezz negattiv li kien jikkonsisti fil-ħlas mir-Repubblika tal-Awstrija ta’ għajnuna għar-ristrutturazzjoni favur Austrian Airlines, ristrutturazzjoni li għaliha Lufthansa kienet impenjat ruħha li tipparteċipa fil-kuntest tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni.

172    Sussegwentement, mill-kliem innifsu tal-punt 43 tal-Linji Gwida tal-2004 jirriżulta li dawn ma jimponux li l-finanzjament estern għandu jingħata fil-forma ta’ kapital fi flus jew in natura. Għalhekk, il-Kummissjoni setgħet tqis, fil-premessi 303 u 304 tad-deċiżjoni kkontestata, li tali finanzjament estern seta’ jieħu l-forma, b’mod partikolari, tat-teħid tar-responsabbiltà għat-telf mill-operat jew inkella tal-ispejjeż bħal dawk li ġeneralment jirriżultaw minn konċentrazzjoni, mingħajr ma twettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni.

173    Fl-aħħar nett, kif jirriżulta mill-premessa 302 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni qieset li l-fatt li Lufthansa tnaqqas id-dejn ta’ Austrian Airlines jista’ jitqies li huwa kontribut biss sa fejn dan it-tnaqqis tad-dejn jieħu l-forma ta’ injezzjoni ta’ kapital u mhux ta’ sempliċi akkwist ta’ dejn, għalhekk għandu jitqies li l-għan huwa li jiġi żgurat li t-tnaqqis tad-dejn ta’ Austrian Airlines jkun effettiv u mhux li jiġi impost l-obbligu li l-kontribut ta’ Lufthansa jkun neċessarjament fil-forma ta’ ħlas ta’ kapital fi flus.

174    Fit-tielet lok, anki l-argument tar-rikorrenti li jgħid li, f’kull każ, ma huwiex possibbli li t-teħid tar-responsabbiltà minn Lufthansa għat-telf mill-operat ta’ Austrian Airlines għall-perijodu mill- 2009 sal-2013 jitqies li huwa kontribut għar-ristrutturazzjoni ta’ Austrian Airlines, minħabba li, minn naħa, dan ma huwiex kontribut effettiv, sa fejn l-imsemmi telf għadu ma sarx u jista’ jkun inqas minn dak li kien previst u, min-naħa l-oħra, it-teħid ta’ responsabbiltà għal dan it-telf futur mill-operat ma jistax jiġi assimilat, kif tagħmel il-Kummissjoni, għall-ħlas ta’ kontribut fi flus għar-ristrutturazzjoni, għandu jiġi miċħud peress li huwa bbażat fuq premessa żbaljata.

175    Fil-fatt, mill-premessi 302 u 303 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li, bil-kontra ta’ dak li ssostni r-rikorrenti, ma huwiex it-teħid ta’ responsabbiltà għal eventwali telf mill-operat li l-Kummissjoni tassimila għal ħlas fi flus bħala kontribut għar-ristrutturazzjoni, iżda l-eventwali injezzjoni ta’ kapital ta’ Lufthansa favur Austrian Airlines sabiex jitnaqqas il-proporzjon ta’ dejn ta’ din tal-aħħar.

176    Barra minn hekk, mill-premessa 295 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Kummissjoni qieset li l-prospetti negattivi fir-rigward tal-iżvilupp tar-riżultat globali ta’ Austrian Airlines ippreżentati fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni kienu bbażati fuq ipoteżi realistiċi f’dak li jirrigwarda l-prezz tal-karburant, ir-rata tal-kambju, il-volum tat-traffiku u l-iżvilupp tas-suq. Issa, ir-rikorrenti ma tagħmel l-ebda argument li jista’ jikkonfuta l-plawżibbiltà ta’ dawn l-ipoteżi. Għalhekk, hija ma tispjegax kif it-telf futur mill-operat ta’ Austrian Airlines jista’ jkun inqas minn dak previst fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni.

177    Għaldaqstant, ir-rikorrenti tibqa’ ma turix l-eżistenza ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar in-natura xierqa tal-kontribut ta’ Austrian Airlines għall-finanzjament tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni fid-dawl tal-punt 43 tal-Linji Gwida tal-2004.

178    Minn dan isegwi li t-tieni parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda għaliex infondata.

 Fuq it-tielet parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq l-insuffiċjenza tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni u tal-miżuri kumpensatorji

179    Fil-kuntest tat-tielet parti tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti tikkritika n-natura xierqa, minn naħa, tal-miżuri previsti mill-pjan ta’ ristrutturazzjoni intiżi li jippermettu li Austrian Airlines terġa ssir vijabbli u, min-naħa l-oħra, tal-miżuri kumpensatorji previsti fid-deċiżjoni kkontestata.

–       Fuq il-miżuri previsti fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni

180    Fir-rigward, fl-ewwel lok, tal-ilment tar-rikorrenti li jgħid li l-Kummissjoni kienet żbaljata meta qieset li l-pjan ta’ ristrutturazzjoni li ġie ppreżentat għall-evalwazzjoni tagħha kien konformi mal-Linji Gwida tal-2004, filwaqt li l-għajnuna inkwistjoni kienet iddedikata biss għar-ristrutturazzjoni finanzjarja ta’ Austrian Airlines, għandu jitfakkar li skont il-punt 17 Linji Gwida tal-2004:

“Ristrutturazzjoni […] għandha tkun ibbażata fuq pjan realistiku, koerenti u komprensiv, intiż li terġa tiġi stabbilita l-vijabbiltà fuq żmien twil tal-impriża. Din ġeneralment tinvolvi wieħed jew iktar minn dawn l-elementi: ir-riorganizzazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tal-impriża fuq bażi iktar effiċjenti, li ġeneralment tinvolvi li d-ditta titbiegħed minn attivitajiet li qegħdin itellfuha l-flus, ir-ristrutturazzjoni ta’ dawk l-attivitajiet li jistgħu mill-ġdid isiru kompetittivi u, xi kultant, id-diversifikazzjoni fid-direzzjoni ta’ attivitajiet ġodda u vijabbli. Ir-ristrutturazzjoni industrijali għandha ġeneralment tkun akkumpanjata minn ristrutturazzjoni finanzjarja (injezzjoni ta’ kapital, it-tnaqqis tad-dejn). Ristrutturazzjoni fis-sens ta’ dawn il-Linji Gwida ma tistax, madankollu, tkun limitata biss għal għajnuna finanzjarja intiża li tagħmel tajjeb għat-telf preċedenti, mingħajr ma ttieħed azzjoni fir-rigward tal-kawżi ta’ dan it-telf.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

181    Għalhekk, fis-sens tal-Linji Gwida tal-2004, ristrutturazzjoni normalment tinvolvi parti industrijali, li tipprevedi miżuri intiżi għar-riorganizzazzjoni u għar-razzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tal-impriża, u parti finanzjarja li tista’ tieħu l-forma, b’mod partikolari, ta’ injezzjoni ta’ kapital jew ta’ tnaqqis tad-dejn. F’dan is-sens, ristrutturazzjoni ma tistax tkun limitata għal għajnuna finanzjarja.

182    Madankollu, bil-kontra ta’ dak li ssostni r-rikorrenti, dan ma jfissirx li l-għajnuna għar-ristrutturazzjoni għandha neċessarjament tiffinanzja l-miżuri adottati fil-kuntest tal-parti industrijali tar-ristrutturazzjoni. Għalhekk, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-punt 43 tal-Linji Gwida li minnu jirriżulta li l-ammont tal-għajnuna għandu jkun limitat għall-minimu tal-ispejjeż neċessarji għat-twettiq tar-ristrutturazzjoni skont id-disponibbiltajiet finanzjarji tal-impriża. Issa, fil-każ ta’ impriża li għandha ammont ta’ dejn kunsiderevoli, bħalma huwa l-każ ta’ Austrian Airlines f’din il-kawża, il-parti l-kbira tal-għajnuna għandha loġikament tiġi attribwita għat-tnaqqis tad-dejn, filwaqt li l-miżuri ta’ ristrutturazzjoni industrijali għandhom jitwettqu mill-benefiċjarju tal-għajnuna permezz tal-fondi tiegħu stess kif ukoll permezz ta’ eventwali finanzjament estern miksub taħt kundizzjonijiet tas-suq.

183    Għalhekk, dan l-ilment għandu jiġi miċħud għaliex infondat.

184    Fir-rigward, fit-tieni lok, tal-ilment tar-rikorrenti li jgħid li l-Kummissjoni kienet żbaljata meta qieset, fid-deċiżjoni kkontestata, li l-miżuri ta’ ristrutturazzjoni ta’ Austrian Airlines kellhom jipproduċu sinerġiji fil-qasam tal-ispejjeż u tad-dħul, filwaqt li tali sinerġiji huma inerenti għal kull konċentrazzjoni, għandu jiġi osservat li anki jekk iċ-ċirkustanza msemmija l-aħħar titqies stabbilita, dan ma jurix li dawn il-miżuri ma humiex xierqa f’dan il-każ u li ma għandhomx jippermettu titjib tas-sitwazzjoni ta’ Austrian Airlines u li jiżguraw li din terġa ssir vijabbli, li huwa l-iskop ta’ kull ristrutturazzjoni. Dan l-argument għandu għaldaqstant jiġi miċħud għaliex ineffettiv.

185    Fir-rigward, fit-tielet lok, tal-ilment tar-rikorrenti li jgħid li l-miżuri previsti mill-pjan ta’ ristrutturazzjoni fir-rigward tat-tnaqqis tal-persunal ta’ Austrian Airlines ma humiex marbuta mar-ristrutturazzjoni ta’ din tal-aħħar, sa fejn l-attivitajiet tagħha ta’ kummerċjalizzazzjoni ma għandhomx jonqsu iżda għandhom sempliċement jittieħdu minn Lufthansa sabiex tkopri s-suq Awstrijak, għandha tingħata istess risposta. Fil-fatt, anki jekk tali dikjarazzjoni titqies fondata, din ma taffettwax il-fatt li din il-miżura għandu jkollha l-effett li tnaqqas l-ispejjeż ta’ Austrian Airlines u tikkostitwixxi miżura klassika għall-ksib lura tal-vijabbiltà ta’ impriża li hija s-suġġett ta’ ristrutturazzjoni, kif jirriżulta mill-punt 43 tal-Linji Gwida tal-2004.

186    Fir-raba’ lok, ir-rikorrenti tikkritika lill-Kummissjoni talli kkunsidrat li l-miżuri ta’ sinerġija tad-dħul previsti fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni kienu xierqa, filwaqt li l-imsemmija miżuri huma msejsa fuq politika tal-kompetizzjoni żleali minħabba l-prezzijiet, li tikkostitwixxi ksur tal-Artikoli 81 KE u 82 KE.

187    Ir-rikorrenti għalhekk iddeskriviet lill-Kummissjoni, f’ilment tas-26 ta’ Jannar 2009, l-istrateġiji ta’ prezzijiet żleali ta’ Austrian Airlines. F’dak li jirrigwarda Lufthansa, hija tippreċiża li din il-politika hija organizzata permezz ta’ ftehimiet qafas, bħal dawk previsti mill-programm “PartnerPlus Progress 2008/2009”, konklużi mal-klijenti tan-negozju u li permezz tagħhom jiġi propost tnaqqis kunsiderevoli fuq il-konnessjonijiet suġġetti għall-monopolju ta’ Lufthansa inkambju għax-xiri ta’ titjiriet minn dawn il-klijenti fuq konnessjonijiet suġġetti għall-kompetizzjoni, b’mod partikolari fuq il-konnessjonijiet bejn l-Awstrija u l-Ġermanja. Jekk is-sinerġiji tad-dħul maħluqa permezz tal-integrazzjoni ta’ Austrian Airlines fil-ftehimiet qafas ta’ Lufthansa jiġu rrikonoxxuti bħala li jifformaw parti minn pjan ta’ ristrutturazzjoni ta’ impriża f’diffikultà li qed tirċievi għajnuna mill-Istat, dan ikun jammonta għal ksur tal-Artikoli 81 KE u 82 KE. Il-miżuri kumpensatorji imposti mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata ma jipprovdu, skont ir-rikorrenti, l-ebda protezzjoni kontra tali aġir u l-fatt li impriżi oħra jipproponu ftehimiet qafas li jipprevedu possibbiltajiet varji ta’ tnaqqis ma jikkonfutax din il-konklużjoni.

188    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li tali lment huwa irrilevanti fil-kuntest ta’ rikors ippreżentat kontra deċiżjoni li permezz tagħha l-Kummissjoni ddeċidiet dwar il-kompatibbiltà ta’ għajnuna mas-suq komuni. Hija r-rikorrenti li għandha, jekk tqis li l-politika tariffarja ta’ Lufthansa u ta’ Austrian Airlines tikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 82 KE, tressaq ilment f’dan ir-rigward quddiem il-Kummissjoni, ħaġa li hija barra minn hekk għamlet fir-rigward tal-allegata politika ta’ esklużjoni permezz tal-prezzijiet eżerċitata, skontha, minn Austrian Airlines. Mill-kumplament, għandu jitfakkar li, kif jirriżulta mill-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 127 iktar ’il fuq, il-legalità ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-informazzjoni li l-Kummissjoni kellha meta adottatha. Għalhekk, ir-rikorrenti ma tistax b’mod effettiv tinvoka l-politika tariffarja ta’ Lufthansa li fir-rigward tagħha hija ma kinitx ippreżentat ilment quddiem il-Kummissjoni fid-data tad-deċiżjoni kkontestata. Din l-aħħar kunsiderazzjoni tgħodd ukoll f’dak li jirrigwarda l-aġir tariffarju ta’ Lufthansa u ta’ Austrian Airlines ta’ wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.

189    Fir-rigward, fil-ħames lok, tal-ilment li jgħid li l-Kummissjoni kienet żbaljata meta approvat, fid-deċiżjoni kkontestata, il-pjan ta’ ristrutturazzjoni, filwaqt li dan kien jinvolvi miżuri espansjonisti sa fejn kien jipprevedi, b’mod kuntrarju għal-Linji Gwida tal-1994 dwar is-settur tal-avjazzjoni, it-tkabbir tal-kapaċitajiet ta’ Austrian Airlines sa mill-2010, għandu jiġi osservat li, kif jirriżulta mid-deċiżjoni kkontestata, il-limitazzjoni tal-kapaċitajiet ta’ Austrian Airlines ma tikkostitwixxix miżura tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni, iżda miżura kumpensatorja.

190    Barra minn hekk, għandu wkoll jiġi osservat li mill-punt 38(4) tal-Linji Gwida tal-1994 dwar is-settur tal-avjazzjoni jirriżulta li r-ristrutturazzjoni ma għandhiex twassal għal żieda fin-numru ta’ ajruplani jew seats offruti fis-swieq ikkonċernati li tkun ikbar mit-tkabbir ta’ dawn is-swieq.

191    Din il-limitazzjoni għandha madankollu tiġi bbilanċjata mal-għan stabbilit fil-punt 38(1) tal-Linji Gwida tal-1994 dwar is-settur tal-avjazzjoni u riprodotti fil-punt 38 tal-Linji Gwida tal-2004, jiġifieri li l-pjan ta’ ristrutturazzjoni għandu jippermetti li l-kumpannija terġa tikseb il-vijabbiltà fuq żmien twil f’terminu raġonevoli. Issa, ikun diffiċli li tali għan jintlaħaq jekk il-kapaċitajiet tal-kumpannija benefiċjarja tal-għajnuna għar-ristrutturazzjoni ma jkunux jistgħu jikbru bl-istess ritmu bħal dawk tal-kompetituri tagħha, b’mod partikolari fil-każ ta’ tkabbir rapidu tas-suq.

192    F’dan il-każ, mill-premessa 322 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-pjan ta’ ristrutturazzjoni kien jipprevedi bdil favorevoli fl-andament tal-iżvilupp tas-suq u żieda tal-kapaċitajiet fl-2010.

193    Għalhekk, billi pprovdiet, fl-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata, li r-Repubblika tal-Awstrija għandha tadotta l-miżuri neċessarji sabiex Austrian Airlines tnaqqas il-kapaċità totali tagħha f’seats għal kull kilometru disponibbli bi 15 % meta mqabbla mal-livell ta’ Jannar 2008, u dan qabel tmiem is-sena 2010, u billi llimitat iż-żieda tal-kapaċitajiet ta’ Austrian Airlines f’seats għal kull kilometru disponibbli għar-rati medji ta’ tkabbir stabbiliti għat-trasportaturi bl-ajru membri tal-Assoċjazzjoni tal-Kumpanniji tal-ajru Ewropej sa tmiem is-sena 2015 jew sakemm Austrian Airlines tilħaq il-punt fejn la tagħmel qliegħ u lanqas telf, il-Kummissjoni żgurat ruħha minn limitazzjoni tal-espansjoni tal-kapaċitajiet ta’ Austrian Airlines, filwaqt li fl-istess ħin ippreżervat il-ksib lura tal-vijabbiltà f’terminu raġonevoli.

194    Għalhekk, dan l-ilment għandu jiġi miċħud għaliex infondat.

195    Fir-rigward, fis-sitt lok, tal-ilment li jgħid li l-Kummissjoni kienet żbaljata meta qieset, fid-deċiżjoni kkontestata, li t-tnaqqis tal-flotta ta’ Austrian Airlines kienet tikkostitwixxi miżura xierqa, meta tnaqqis tal-flotta reġjonali għandu jkun f’kull każ ikkumpensat mix-xiri ta’ ajruplani kbar kif ukoll mill-użu ta’ ajruplani għal titjiriet twal fuq konnessjonijiet qosra jew ta’ tul medju sabiex jiżdiedu l-kapaċitajiet ta’ Austrian Airlines f’dan is-suq, għandu jiġi osservat li, sa fejn fid-deċiżjoni kkontestata l-Kummissjoni tirreferi għat-tnaqqis tal-kapaċità f’termini ta’ seats għal kull kilometru disponibbli, Austrian Airlines tibqa’ ħielsa li tqassam, kif jidhrilha, dan it-tnaqqis ta’ kapaċità fuq il-kompożizzjoni tal-flotta tagħha, dejjem sakemm dan it-tnaqqis ikun integrat fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni, skont il-punt 40 tal-Linji Gwida tal-2004.

196    Għaldaqstant, anki tali lment għandu jiġi miċħud għaliex infondat.

–       Fuq il-miżuri kumpensatorji previsti mid-deċiżjoni kkontestata

197    Fl-ewwel lok, ir-rikorrenti essenzjalment tikkritika lill-Kummissjoni tali qieset li miżura ta’ tnaqqis ta’ kapaċità ta’ 15 % meta mqabbla mal-livell ta’ Jannar 2008 kienet miżura kumpensatorja xierqa sabiex tagħmel tajjeb għall-effetti ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni maħluqa mill-għajnuna inkwistjoni. Insostenn ta’ dan l-ilment ir-rikorrenti tagħmel diversi argumenti.

198    L-ewwel nett, hija ssostni li tali miżura ma għandhiex effett prattiku fis-suq prinċipali ta’ Austrian Airlines, li huwa dak tat-titjiriet qosra u ta’ tul medju li jitilqu jew li sejrin lejn l-Awstrija u, b’mod iktar partikolari, bejn l-Awstrija u l-Ġermanja kif ukoll bejn l-Awstrija u l-Ewropa tal-Lvant.

199    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-punt 40 tal-Linji Gwida tal-2004 jipprevedi li l-korrispettivi mogħtija fil-kuntest ta’ miżura kumpensatorja għandhom ikunu proporzjonali mal-importanza relattiva li l-impriża għandha fis-swieq li fihom hija topera u li dawn għandhom għalhekk ikunu jirrigwardaw, b’mod partikolari, is-swieq li fihom l-impriża ser ikollha pożizzjoni importanti wara r-ristrutturazzjoni.

200    Issa, mill-premessa 320 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li tnaqqis tal-kapaċitajiet ta’ Austrian Airlines seħħ fuq it-titjiriet regolari kif ukoll fuq titjiriet bi prezz baxx matul is-sena 2008.

201    Barra minn hekk, mill-premessa 322 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta wkoll li, fil-bidu tas-sena 2009, miżuri oħra ta’ ristrutturazzjoni wasslu għal tnaqqis ġdid tal-kapaċitajiet fuq it-titjiriet regolari u fuq it-titjiriet charter.

202    Għalhekk, mid-deċiżjoni kkontestata ma jirriżultax li t-tnaqqis ta’ kapaċità mwettaq fl-2008 u fl-2009 kien sar biss fuq it-titjiriet twal jew fuq it-titjiriet charter ta’ Austrian Airlines.

203    Barra minn hekk, anki fil-każ li t-tnaqqis ta’ kapaċità msemmi fid-deċiżjoni kkontestata jkun seħħ biss fuq it-titjiriet twal u fuq it-titjiriet charter, ma huwiex irraġonevoli li jitqies li anki t-tnaqqis il-ġdid ta’ kapaċità impost fid-deċiżjoni kkontestata għandu probabbilment jiġi implementat fuq it-tipi l-oħra ta’ titjiriet proposti minn Austrian Airlines, inkluż fuq it-titjiriet qosra u ta’ tul medju bejn l-Awstrija u l-Ġermanja jew bejn l-Awstrija u l-Ewropa tal-Lvant.

204    Barra minn hekk, l-effettività tal-miżura ta’ tnaqqis ta’ kapaċità għandha wkoll tiġi evalwata fid-dawl tal-impenji meħuda fid-deċiżjoni li tawtorizza l-konċentrazzjoni. F’dan ir-rigward, mill-premessi 328 u 329 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li Lufthansa u Austrian Airlines impenjaw ruħhom li jqiegħdu għad-dispożizzjoni slots fuq il-konnessjonijiet li jitilqu minn Vjenna lejn Stuttgart, minn Köln/Bonn, minn München, minn Frankfurt am Main u minn Brussell, sabiex jippermettu li kompetituri jkunu jistgħu jidħlu fuq dawn il-konnessjonijiet.

205    F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma jidhirx li l-impożizzjoni ta’ miżura ta’ tnaqqis ta’ kapaċità ibbażata fuq in-numru ta’ seats għal kull kilometru disponibbli hija manifestament mhux xierqa.

206    It-tieni nett, ir-rikorrenti ssostni li, sabiex tiffissa l-livell ta’ tnaqqis ta’ kapaċità għal 15 %, il-Kummissjoni kellha tieħu inkunsiderazzjoni l-livell tal-kapaċità ta’ Austrian Airlines fid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, jiġifieri t-28 ta’ Awwissu 2009, u mhux Jannar 2008. Skont ir-rikorrenti, anki fil-każ li l-Kummissjoni setgħet tieħu inkunsiderazzjoni tnaqqis ta’ kapaċità li seħħ fil-kuntest tar-ristrutturazzjoni qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, hija ma setgħetx tieħu inkunsiderazzjoni t-tnaqqis ta’ kapaċità li seħħ qabel l-għoti, mir-Repubblika tal-Awstrija, tal-mandat ta’ privatizzazzjoni ta’ Austrian Airlines lil ÖIAG, jiġifieri fit-12 ta’ Awwissu 2008. Fil-fatt, ma teżistix rabta bejn it-tnaqqis ta’ kapaċità li seħħ abbażi tar-ristrutturazzjoni ta’ Austrian Airlines sabiex tiġi pprivatizzata u li fil-kuntest tagħha ngħatat l-għajnuna inkwistjoni u t-tnaqqis ta’ kapaċità preċedenti għal din il-privatizzazzjoni.

207    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li mill-punt 40 tal-Linji Gwida tal-2004 jirriżulta li l-livell ta’ tnaqqis tal-kapaċitajiet għandu jiġi stabbilit każ b’każ u li l-fatt li t-tnaqqis ta’ kapaċità seħħ qabel l-għoti tal-għajnuna ma jeskludix li dan ikun jista’ jittieħed inkunsiderazzjoni bħala miżura kumpensatorja, sakemm dan ikun jifforma parti integrali mir-ristrutturazzjoni tal-impriża f’diffikultà benefiċjarju tal-għajnuna, kif stabbilit fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni.

208    Minn dan isegwi li, bil-kontra ta’ dak li ssostni r-rikorrenti, il-Kummissjoni ma kinitx obbligata, sabiex tiffissa r-rata ta’ tnaqqis ta’ kapaċità, li tieħu biss inkunsiderazzjoni l-livell ta’ kapaċità fid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, iżda hija setgħet tieħu inkunsiderazzjoni tnaqqis ta’ kapaċità li seħħ preċedentement, sakemm dan ikun jifforma parti integrali mir-ristrutturazzjoni ta’ Austrian Airlines, kif prevista fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni nnotifikat mir-Repubblika tal-Awstrija lill-Kummissjoni.

209    Barra minn hekk, fir-rigward tal-argument tar-rikorrenti li jgħid li l-Kummissjoni ma setgħetx, f’kull każ, tieħu inkunsiderazzjoni tnaqqis ta’ kapaċità mwettaq qabel it-12 ta’ Awwissu 2008, li hija d-data ta’ meta r-Repubblika tal-Awstrija tat lill-ÖIAG l-mandat ta’ privatizzazzjoni ta’ Austrian Airlines, għandu jiġi osservat li, kif tfakkar iktar ’il fuq, il-possibbiltà li jittieħdu inkunsiderazzjoni miżuri ta’ tnaqqis ta’ kapaċità li seħħew qabel l-għoti tal-għajnuna hija suġġetta għall-fatt li dawn il-miżuri jkunu ġew implementati fil-kuntest tar-ristrutturazzjoni tal-impriża benefiċjarja tal-għajnuna. Issa, l-fatt li l-mandat ta’ privatizzazzjoni ngħata formalment mir-Repubblika tal-Awstrija lil ÖIAG fit-12 ta’ Awwissu 2008 ma jeskludix, fih innifsu, li, f’dik id-data, tnaqqis ta’ kapaċità li seħħ minn Jannar 2008 jista’ jiġi kkunsidrat li jifforma parti integrali mir-ristrutturazzjoni ta’ Austrian Airlines fid-dawl tal-privatizzazzjoni tagħha. Barra minn hekk, mid-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li t-tnaqqis ta’ kapaċità adottat sa mill-2008 minn Austrian Airlines ma kienx jifforma parti mit-tnaqqis previst fil-pjan “Go4Profit” implementat fl-2007 u kkonċepit f’kuntest ta’ soluzzjoni ta’ awtonomija.

210    F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-ilment ibbażat fuq in-natura mhux xierqa tat-tnaqqis ta’ 15 % tal-kapaċitajiet f’seats għal kull kilometru ta’ Austrian Airlines bħala miżura kumpensatorja għandu jiġi miċħud għaliex infondat.

211    Fit-tieni lok, ir-rikorrenti tikkritika lill-Kummissjoni tali ħadet inkunsiderazzjoni, bħala miżuri kumpensatorji, eventwali tentattivi ta’ ristrutturazzjoni li kienu seħħew iktar minn sena qabel in-notifika tal-għajnuna inkwistjoni.

212    F’dan ir-rigward, sa fejn dan l-argument għandu jinftiehem bħala li jirrigwarda r-riferiment magħmul fid-deċiżjoni kkontestata għall-miżuri implementati fl-2006 fil-kuntest tal-pjan “Go4Profit”, huwa biżżejjed li jiġi osservat li, bil-kontra ta’ dak li ssostni r-rikorrenti, mill-premessa 319 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-imsemmi pjan ma tqiesx li huwa miżura kumpensatorja.

213    Għalhekk, it‑tielet parti tal‑ewwel motiv għandha tiġi miċħuda għaliex infondata.

 Fuq ir-raba’ parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq ksur tal-Artikolu 43 KE

214    F’din il-parti tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti essenzjalment issostni li, fid-dawl tal-ġurisprudenza, il-Kummissjoni ma setgħetx tiddikjara l-għajnuna inkwistjoni kompatibbli mas-suq komuni sa fejn din hija indissolubbilment marbuta maż-żamma tad-drittijiet ta’ traffiku tal-ajru mogħtija abbażi ta’ klawżola ta’ nazzjonalità li tmur kontra l-Artikolu 43 KE.

215    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, hekk kif issostni r-rikorrenti, għalkemm il-proċedura prevista fl-Artikoli 87 KE u 88 KE tagħti marġni ta’ diskrezzjoni lill-Kummissjoni sabiex tkun tista’ tiddeċiedi dwar il-kompatibbiltà ta’ skema ta’ għajnuna mill-Istat mar-rekwiżiti tas-suq komuni, madankollu, mill-istruttura ġenerali tat-Trattat KE jirriżulta li din il-proċedura ma għandha qatt twassal għal riżultat li jmur kontra d-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-imsemmi Trattat (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-21 ta’ Mejju 1980, Il-Kummissjoni vs l-Italja, 73/79, Ġabra, EU:C:1980:129, punt 11; tad-19 ta’ Settembru 2000, Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni, C‑156/98, Ġabra, EU:C:2000:467, punt 78; u tal-31 ta’ Jannar 2001, Weyl Beef Products et vs Il-Kummissjoni, T‑197/97 u T‑198/97, Ġabra, EU:T:2001:28, punt 75). Dan l-obbligu li l-Kummissjoni għandha li tosserva l-koerenza bejn l-Artikoli 87 KE u 88 KE, minn-naħa, u dispożizzjonijiet oħra tat-Trattat KE, min-naħa l-oħra, jimponi ruħu partikolarment fil-każ li dawn id-dispożizzjonijiet l-oħra jkunu jirrigwardaw ukoll kompetizzjoni mhux distorta fis-suq komuni, bħal f’dan il-każ, l-Artikolu 43 KE, li l-għan tiegħu huwa li tiġi ppreżervata l-libertà ta’ stabbiliment u l-kompetizzjoni libera bejn l-operaturi ekonomiċi ta’ Stat Membru stabbiliti fi Stat Membru ieħor u l-operaturi ekonomiċi ta’ dan l-aħħar Stat Membru. Fil-fatt, meta tadotta deċiżjoni dwar il-kompatibbiltà ta’ għajnuna mas-suq komuni, il-Kummissjoni ma tistax tinjora r-riskju ta’ effett ħażin fuq il-kompetizzjoni fis-suq komuni min-naħa ta’ operaturi ekonomiċi partikolari (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad-9 ta’ Settembru 2010, British Aggregates et vs Il-Kummissjoni, T‑359/04, Ġabra, EU:T:2010:366, punti 91 u 92).

216    Ġie deċiż ukoll li l-modalitajiet ta’ għajnuna li jiksru dispożizzjonijiet partikolari tat-Trattat KE, minbarra l-Artikoli 87 KE u 88 KE, tant jistgħu jkunu indissolubbilment marbuta mal-għan tal-għajnuna li ma jkunx possibbli li jiġu evalwati b’mod separat (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-22 ta’ Marzu 1977, Iannelli Volpi, 74/76, Ġabra, EU:C:1977:51, u tal-15 ta’ Ġunju 1993, Matra vs Il-Kummissjoni, C‑225/91, Ġabra, EU:C:1993:239, punt 41).

217    Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li, f’dan il-każ, iż-żamma tad-drittijiet ta’ traffiku tal-ajru ta’ Austrian Airlines ma kinitx tikkostitwixxi modalità tal-għajnuna inkwistjoni. Fil-fatt, għalkemm iż-żamma tad-drittijiet ta’ traffiku tal-ajru kienet ta’ interess għal Lufthansa, fis-sens li tali drittijiet jikkorrispondu għal element importanti tal-attiv ta’ kumpannija tal-ajru, madankollu din bl-ebda mod ma kienet kundizzjoni għall-għoti tal-għajnuna inkwistjoni. Din kienet pjuttost kundizzjoni għas-suċċess tal-akkwist ta’ Austrian Airlines imposta fuq kull persuna li takkwista, indipendentement minn jekk kienx qiegħed jintalab li r-Repubblika tal-Awstrija tħallas prezz tal-bejgħ negattiv li jinkludi, jekk ikun il-każ, il-ħlas ta’ għajnuna mill-Istat favur Austrian Airlines.

218    F’dawn iċ-ċirkustanzi, bil-kontra ta’ dak li ssostni r-rikorrenti, l-użu ta’ strataġemma legali permezz tal-ħolqien ta’ entità rregolata mid-dritt Awstrijak sabiex tinżamm in-nazzjonalità Awstrijaka ta’ Austrian Airlines u, għaldaqstant, sabiex jinżammu d-drittijiet ta’ traffiku tal-ajru li ngħatawlha abbażi ta’ klawżola ta’ nazzjonalità li tinsab fi ftehimiet bilaterali konklużi ma stati terzi, ma jistax jitqies li huwa indissolubbilment marbut mal-għajnuna inkwistjoni fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 216 iktar ’il fuq.

219    Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tiġi akkużata li kisret l-Artikolu 43 KE meta kkunsidrat li l-għajnuna inkwistjoni kienet kompatibbli mas-suq komuni.

220    Barra minn hekk, din id-deċiżjoni ma tippreġudikax l-istħarriġ tal-legalità tal-klawżoli ta’ nazzjonalità li jinsabu fil-ftehimiet bilaterali ta’ servizzi tal-ajru konklużi mir-Repubblika tal-Awstrija ma stati terzi fid-dawl tal-Artikolu 43 KE.

221    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni imponiet fuq ir-Repubblika tal-Awstrija l-obbligu li tirrexxindi tali ftehimiet jew li tirrinegozjahom, skont ir-Regolament Nru 847/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-29 ta’ April 2004, dwar in-negozjati u l-implimentazzjoni tal-ftehimijiet dwar is-servizzi tal-ajru bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 193). Barra minn hekk, ir-Repubblika tal-Awstrija għandha wkoll l-obbligu, skont l-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata, li tinforma lill-Kummissjoni bil-miżuri li hija adottat sabiex tiggarantixxi l-kompatibbiltà ta’ tali ftehimiet mad-dritt Komunitarju.

222    F’dawn iċ-ċirkustanzi, ir-raba’ parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda għaliex infondata u, għaldaqstant, l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud kollu kemm hu.

 Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq użu ħażin ta’ poter

223    Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni injorat il-Linji Gwida tagħha stess fil-kuntest tal-eżami tan-natura xierqa tal-kontribut ta’ Austrian Airlines, tal-miżuri ta’ ristrutturazzjoni u tal-miżuri kumpensatorji sabiex tadotta d-deċiżjoni kkontestata, b’tali mod li hija wettqet użu ħażin ta’ poter.

224    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, anki jekk titqies stabbilita, li ma huwiex il-każ hawnhekk, l-allegazzjoni li tgħid li l-Kummissjoni injorat il-Linji Gwida tagħha stess biex adottat id-deċiżjoni kkontestata ma hijiex tali li turi l-eżistenza ta’ użu ħażin ta’ poter fid-dawl tal-kundizzjonijiet stabbiliti mill-ġurisprudenza.

225    Fil-fatt, skont il-ġurisprudenza, deċiżjoni hija vvizzjata minn użu ħażin ta’ poter biss jekk din tidher, abbażi ta’ provi oġġettivi, rilevanti u konkordanti, li ttieħdet bl-għan esklużiv, jew għall-inqas determinanti, li jintlaħqu finijiet differenti minn dawk iddikjarati (sentenzi tas-6 ta’ Marzu 2002, Diputación Foral de Álava et vs Il-Kummissjoni, T‑92/00 u T‑103/00, Ġabra, EU:T:2002:61, punt 84, u tat-12 ta’ Settembru 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies vs Il-Kummissjoni, T‑68/03, Ġabra, EU:T:2007:253, punt 484). F’dan il-każ, għandu jiġi osservat li r-rikorrenti ma tinvoka l-ebda prova li tippermetti li jintwera li l-Kummissjoni wettqet, għal raġunijiet ta’ opportunità, applikazzjoni partikolarment ħarxa jew partikolarment laxka tar-regoli Komunitarji fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat u li hija ma segwietx il-proċedura u ma implementatx il-kriterji applikabbli, skont ir-regoli rilevanti tat-Trattat u tad-dritt derivat.

226    Għaldaqstant, it-tielet motiv għandu jiġi miċħud għaliex infondat.

227    Minn dan isegwi li r-rikors għandu jiġi miċħud kollu kemm hu.

 Fuq l-ispejjeż

228    Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

229    Peress li r-rikorrenti tilfet hija għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż tagħha u għal dawk sostnuti mill-Kummissjoni, minn ÖIAG, minn Lufthansa u minn Austrian Airlines, kif mitlub minn dawn tal-aħħar.

230    Ir-Repubblika tal-Awstrija għandha tbati l-ispejjeż tagħha, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 87(4) tar-Regoli tal-Proċedura.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tmien Awla)

taqta’ u tiddeċiedi:

1)      Ir-rikors huwa miċħud.

2)      Niki Luftfahrt GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea, minn Österreichische Industrieholding AG, minn Deutsche Lufthansa AG u minn Austrian Airlines AG.

3)      Ir-Repubblika tal-Awstrija għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-7 ta’ Mejju 2015.

Firem

Werrej


Il-fatti li wasslu għall-kawża

Il-proċedura

It-talbiet tal-partijiet

Id-dritt

1.  Fuq l-ammissibbiltà

Fuq l-assenza tal-iffirmar tal-oriġinal tar-rikors

Fuq l-użu mir-rikorrenti ta’ informazzjoni li ma tinsabx fil-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea iżda li tinsab fil-verżjoni tad-deċiżjoni kkontestata nnotifikata lir-Repubblika tal-Awstrija

2.  Fuq il-mertu

Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni

Fuq l-ewwel parti tat-tieni motiv, ibbażata fuq nuqqas ta’ motivazzjoni fir-rigward tan-natura suffiċjenti tal-miżuri kumpensatorji fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-swieq inkwistjoni

Fuq it-tieni parti tat-tieni motiv, ibbażata fuq nuqqas ta’ motivazzjoni fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipju ta’ għajnuna unika

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE

Fuq l-ewwel parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-identitŕ u tal-eliġibbiltŕ tal-benefiċjarju tal-għajnuna

Fuq it-tieni parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq l-insuffiċjenza tal-kontribut tal-benefiċjarju tal-għajnuna għall-pjan ta’ ristrutturazzjoni

Fuq it-tielet parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq l-insuffiċjenza tal-pjan ta’ ristrutturazzjoni u tal-miżuri kumpensatorji

–  Fuq il-miżuri previsti fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni

–  Fuq il-miżuri kumpensatorji previsti mid-deċiżjoni kkontestata

Fuq ir-raba’ parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq ksur tal-Artikolu 43 KE

Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq użu ħażin ta’ poter

Fuq l-ispejjeż


* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.