Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. aprīļa rīkojums – Bensai/Komisija

(lieta F-131/14) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – Atalgojums  – Paziņojums par algu – Apstiprinošs raksturs – Pirmstiesas procedūras prasību neievērošana – Civildienesta noteikumu reforma – Darba laika palielināšana, nepielāgojot algu – Ietekmes neesamība uz paziņojuma par algu apstiprinošo raksturu – Nevienlīdzīga attieksme attiecībā uz līgumdarbiniekiem un vietējiem darbiniekiem – Reglamenta 81. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: David Bensai (Mullendorf, Luksemburga) (pārstāvis – ASalerno, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – CBerardis-Kayser un GBerscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepaaugstināt prasītāja, kas ir līgumdarbinieks, algu pēc darba stundu skaita palielināšanās līdz 40 stundām nedēļā, kas notikusi, 2014. gada 1. janvārī stājoties spēkā jaunajiem Civildienesta noteikumiemRezolutīvā daļa:noraidīt prasību kā acīmredzami nepieņemamu un katrā ziņā kā acīmredzami nepamatotu;Bensai k–gs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.