Language of document :

Personalerettens dom (en enkelt dommer) af 29. april 2015 – Ibánez Martínez mod Parlamentet

(Sag F-17/14) 1

(Personalesag – tjenestemænd – tildeling af point for fortjeneste – udtalelse fra bedømmelsesudvalget – administrationens vide skønsbeføjelse – ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgien) (ved advokat M. Casado García-Hirschfeld)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (V. Montebello-Demogeot og N. Chemaï, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren tre point for fortjeneste i bedømmelsesåret 2012.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Carlos Ibánez Martínez bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Parlamentet afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 184 af 16.6.2014, s. 41.