Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 29.4.2015 – Ibánez Martínez v. parlamentti

(Asia F-17/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ansiopisteiden myöntäminen – Kertomuksista vastaavan komitean lausunto – Hallinnon laaja harkintavalta – Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: V. Montebello-Demogeot ja N. Chemaï)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä vuoden 2012 ylennyskierroksella kolme ylennyspistettä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Carlos Ibánez Martínez vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 184, 16.6.2014, s. 41.