Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Ibánez Martínez/Parlaments

(lieta F-17/14) 1

Civildienests – Ierēdņi – Nopelnu punktu piešķiršana – Ziņojumu komitejas atzinums – Plaša administrācijas rīcības brīvība – Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Beļģija) (pārstāvis M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji V. Montebello-Demogeot un N. Chemaï)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu nepiešķirt trīs nopelnu punktus prasītājam 2012. gada paaugstināšanas amatā ietvarosRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;C. Ibánez Martínez sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.