Language of document :

Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 29 april 2015 – Ibánez Martínez mot parlamentet

(Mål F-17/14)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Tilldelning av meritpoäng – Bedömningskommitténs yttrande – Administrationen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning – Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: V. Montebello-Demogeot och N. Chemaï)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att inte tilldela sökanden tre meritpoäng vid befordringsförfarandet år 2012.

Domslut

Talan ogillas.

Carlos Ibánez Martínez ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europaparlamentet.

____________

____________

(1 ) EUT C 184, 16.6.2014, s. 41.