Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. travnja 2015. – Dimitriou protiv ENISA-e

(predmet F-112/13)1

Jezik postupka: grčki

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 85, 22. 3. 2014., str. 26