Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. aprilli 2015. aasta otsus – Todorova Androva versus nõukogu

(kohtuasi F-78/12)1

(Avalik teenistus – Edutamine – 2011. aasta edutamine – Edutatavate ametnike nimekirja kandmata jätmine – Personalieeskirjade artikkel 45 – Kaheaastane teenistusstaaž palgaastmes – Ajutise teenistujana töötatud aja arvesse võtmata jätmine – Asjaomaste töötajate töölevõtmise õiguslik vormi tõttu erinev kohtlemine – Direktiiv 1999/70/EÜ – ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta – Klausel 4 – Tuginemise võimalikkus – Välistamine)Kohtumenetluse keel: prantsusePooledHageja: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J. Herrmann ja M. Bauer)Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)EseNõue tühistada nõukogu otsus mitte kanda hagejat 2011. aastal edutatavate ametnike nimekirja.ResolutsioonJätta hagi rahuldamata.Jätta T. Androva kohtukulud tema enda kanda ja mõista te

malt välja Euroopa Liidu Nõukog

u kohtu

kulud.Jätta Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud nende endi kanda.

____________

____________

1