Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 29 april 2015 – Todorova Androva / Raad

(Zaak F-78/12)1

(Openbare dienst – Bevordering – Bevorderingronde 2011 – Niet-plaatsing op de lijst van voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren – Artikel 45 van het Statuut – Diensttijd van twee jaar in de rang – Niet in aanmerking nemen van de diensttijd als tijdelijk functionaris – Verschil in behandeling op grond van de juridische aard van de aanstelling van de betrokken werknemers – Richtlijn 1999/70/EG – Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Clausule 4 – Mogelijkheid van beroep daarop – Uitgesloten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Viara Todorova Androva (Sint-Genesius-Rode, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J. Herrmann en M. Bauer, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)enRekenkamer van de Europ

oms

t EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Clausule 4 – Mogelijkheid van beroep daarop – Uitgesloten)Procestaal: FransPartijen

Verzoeken

de partij: Viara Todorova Androva (Sint-Genesius-Rode, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)Verweren