Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 aprilie 2015 - Todorova Androva/Consiliul

(Cauza F-78/12)1

(Funcție publică – Promovare – Exercițiu de promovare 2011 – Neînscrierea pe lista funcționarilor promovabili – Articolul 45 din statut – Vechime de doi ani în grad – Neluarea în considerare a perioadei de muncă desfășurate în calitate de agent temporar – Diferența de tratament determinată de natura juridică a contractului de angajare a lucrătorilor vizați – Directiva 1999/70/CE – Acordul-cadru CES, UNICE și CEEP cu privire la munca pe durată determinată – Clauza 4 – Invocabilitate – Excludere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J. Herrmann și M. Bauer, agenți)Intervenientă în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Gattinara, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei Consiliului de neincludere a reclamantei pe lista funcționarilor promovabili pentru anul 2011DispozitivulRespinge acțiunea.Doamna Todorova Androva suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Consiliul Uniunii Europene.Comisia Europeană și Curtea de Conturi a Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.