Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 29. aprila 2015 – Todorova Androva proti Svetu

(Zadeva F-78/12)1

(Javni uslužbenci – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2011 – Nevključitev na seznam uradnikov, ki lahko napredujejo – Člen 45 Kadrovskih predpisov – Delovna doba dveh let v nazivu – Neupoštevanje delovne dobe, dopolnjene s statusom začasnega uslužbenca – Različno obravnavanje zaradi pravne narave zaposlitve zadevnih delavcev – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP – Klavzula 4 – Sklicevanje – Izključitev)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: J. Herrmann in M. Bauer, zastopnika)Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)Predmet Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Sveta, da tožečo stranko ne vključi na seznam uradnikov, ki lahko napredujejo, za leto 2011.Izrek1.    Tožba se zavrne.2.    Todorova Androva nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.3.    Evropska komisija in Računsko sodišče Evropske unije nosita svoje stroške.