Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 april 2015 – Todorova Androva mot rådet

(Mål F-78/12)(1 )

(Personalmål – Befordran – Befordringsförfarandet för år 2011 – Beslut att inte föra upp sökanden på förteckningen över befordringsbara tjänstemän – Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna – Två års tjänstetid i lönegraden – Anställningsperioden som tillfälligt anställd har inte beaktats – Olika behandling på grund av den juridiska beskaffenheten av de berörda personernas anställningsförhållande – Direktiv 1999/70/EG – Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP – Klausul 4 – Möjlighet att åberopa – Saknas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J. Herrmann och M. Bauer,)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinaral)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av rådets beslut att inte föra upp sökandens namn i förteckningen över befordringsbara tjänstemän för år 2011.

Domslut

Talan ogillas.

Viara Todorova Androva ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska unionens råd haft.

Europeiska kommissionen och Europeiska unionens revisionsrätt ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 295, 29.9.2012 s.34