Language of document : ECLI:EU:T:2014:833

Presuda Općeg suda (peto vijeće) od 26. rujna 2014. – DK Recycling und Roheisen protiv Komisije

(predmet T‑630/13)

„Okoliš – Direktiva 2003/87/EZ – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Prijelazna pravila o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica od 2013. – Odluka 2011/278/EU – Nacionalne provedbene mjere Njemačke – Odredba o slučajevima s pretjeranim teškoćama – Sloboda poduzetništva – Pravo na vlasništvo – Proporcionalnost“

1.                     Tužba za poništenje – Fizičke ili pravne osobe – Akti koji se na njih izravno i osobno odnose – Izravni utjecaj – Odluka Komisije upućena državama članicama o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica stakleničkih plinova – Konačno utvrđenje svih čimbenika koje treba uzeti u obzir za nacionalne provedbene mjere – Potpuno automatska provedba – Margina prosudbe država članica – Nepostojanje (čl. 263. st. 4. UFEU‑a; Direktiva 2003/87 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 11.; Odluka Komisije 2013/448) (t. 28.‑36.)

2.                     Okoliš – Onečišćenje zraka – Direktiva 2003/87 – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Prijelazna pravila o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica – Iscrpnost usklađenih pravila o dodjeli – Diskrecijska ovlast Komisije – Nepostojanje – Odluka Komisije kojom se odbija dodjela jedinica na temelju odredbe o slučajevima s pretjeranim teškoćama – Nepostojanje (Direktiva 2003/87 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 10.a i 11.; Odluka Komisije 2011/278, čl. 10. i čl. 15. st. 3.; Odluka Komisije 2013/448) (t. 40.‑46.)

3.                     Okoliš – Onečišćenje zraka – Direktiva 2003/87 – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Prijelazna pravila o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica – Nepostojanje odredbe o slučajevima s pretjeranim teškoćama – Povreda temeljnih prava – Nepostojanje (Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 15. do 17.; Direktiva 2003/87 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 10.a i 11.; Odluka Komisije 2011/278) (t. 55.‑70.)

4.                     Okoliš – Onečišćenje zraka – Direktiva 2003/87 – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Prijelazna pravila o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica – Nepostojanje odredbe o slučajevima s pretjeranim teškoćama – Povreda načela proporcionalnosti – Nepostojanje (Direktiva 2003/87 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 10.a i 11.; Odluka Komisije 2011/278) (t. 71.‑74., 77.‑81., 85.‑90.)

5.                     Okoliš – Onečišćenje zraka – Direktiva 2003/87 – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Prijelazna pravila o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica – Iscrpnost usklađenih pravila o dodjeli – Dodjela na temelju nacionalnog pravila koje prekoračuje usklađena pravila – Neusklađenost – Odluka Komisije kojom se odbija dodjela jedinica na temelju odredbe o slučajevima s pretjeranim teškoćama – Komisijino nepoštovanje usklađenih pravila o dodjeli – Nepostojanje (Direktiva 2003/87 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 10.a i 11.; Odluka Komisije 2011/278) (t. 95.‑100.)

6.                     Okoliš – Onečišćenje zraka – Direktiva 2003/87 – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Prijelazna pravila o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica – Obveza država članica da provjere da nema dvostrukog uračunavanja između podpostrojenja – Dodjela besplatnih jedinica za emisije podpostrojenja na temelju referentnih vrijednosti za lijevano željezo – Dodjela besplatnih jedinica za emisije istog postrojenja utemeljena na emisijama postupka proizvodnje koncentrata cinka – Proizvodnja koncentrata cinka povezana s dodatnim energetskim potrebama – Nepostojanje preklapanja između različitih proizvoda u pitanju – Nepostojanje dvostrukog uračunavanja – Odluka Komisije kojom se odbija dodjela besplatnih jedinica na temelju emisije proizvodnje – Poništenje (Direktiva 2003/87 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 10.a st. 1. podst. 4.; Odluka Komisije 2011/278, čl. 10. st. 8. i t. 1. Priloga I. Odluci Komisije 2011/278) (t. 107.‑110.)

7.                     Akti institucija – Obrazloženje – Obveza – Opseg – Otklanjanje nedostatka obrazloženja tijekom sudskog postupka – Nedopuštenost (čl. 296. UFEU‑a) (t. 111., 112.)

8.                     Pravo Europske unije – Načela – Pravo na obranu – Pravo na saslušanje – Opseg – Besplatna dodjela emisijskih jedinica stakleničkih plinova – Komisijin nadzor – Nepostojanje mogućnosti za predmetne operatere postrojenjâ da iznesu svoje stajalište – Povreda prava na saslušanje u slučaju odbijanja uvrštavanja na popis postrojenja koja mogu dobiti besplatne jedinice – Nepostojanje (Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 41. st. 2. t. (a); Direktiva 2003/87 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 10. i 11.) (t. 114.‑117.)

Predmet

Zahtjev za poništenje članka 1. stavka 1. Odluke Komisije 2013/448/EU od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 240, str. 27.), u dijelu u kojem se odbija uvrštavanje postrojenja s oznakama postrojenja DE000000000001320 i DE‑new-14220‑0045 na popis postrojenja propisan člankom 11. stavkom 1. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.) te ukupne preliminarne godišnje količine emisijskih jedinica besplatno dodijeljene tim postrojenjima.

Izreka

1.

Poništava se članak 1. stavak 1. Odluke Komisije 2013/448/EU od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, u dijelu u kojem se odbija besplatna dodjela emisijskih jedinica postrojenjima nabrojenima u Prilogu I. točki D te odluke na temelju podpostrojenja s procesnim emisijama za proizvodnju cinka u visokoj peći i povezanim procesima.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.