Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie (Belgie) dne 3. dubna 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions NV

(Věc C-157/15)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé kasačního opravného prostředku: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: G4S Secure Solutions NV

Předběžná otázka

Musí být čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 2000/78/ES1 ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, vykládán v tom smyslu, že zákaz nosit na pracovišti jako muslimka šátek na hlavě nepředstavuje přímou diskriminaci, pokud toto pravidlo existující u zaměstnavatele zakazuje všem pracovníkům nosit na pracovišti vnější symboly politického, filozofického a náboženského přesvědčení?