Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 3. aprillil 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding versus G4S Secure Solutions NV

(kohtuasi C-157/15)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Vastustaja kassatsioonimenetluses: G4S Secure Solutions NV

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel1 , artikli 2 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et keeldu, mille kohaselt moslem ei tohi töökohal kanda pearätti, ei saa pidada otseseks diskrimineerimiseks, kui tööandja asjaomane eeskiri keelab kõigil töötajatel kanda töökohal poliitilisi, filosoofilisi või usulisi veendumusi väljendavaid väliseid tunnuseid?

____________

____________

1 ELT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.