Language of document :

2015 m. balandžio 3 d. Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions NV

(Byla C-157/15)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Kita kasacinio proceso šalis: G4S Secure Solutions NV

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB1 , nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus 2 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad draudimas musulmonei darbo vietoje nešioti skarą nėra tiesioginė diskriminacija, jei pagal darbdavio nustatytas taisykles visiems darbuotojams draudžiama darbo vietoje atvirai demonstruoti politinius, filosofinius ir religinius įsitikinimus?