Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 3 april 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tegen G4S Secure Solutions NV

(Zaak C-157/15)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hof van Cassatie

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekers:     Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Verweerster: G4S Secure Solutions NV

Prejudiciële vraag

Dient artikel 2.2.a) van richtlijn 2000/78/EG1 van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, zo te worden uitgelegd dat het verbod als moslima een hoofddoek te dragen op de werkvloer geen rechtstreekse discriminatie oplevert wanneer de bij de werkgever bestaande regel aan alle werknemers verbiedt om op de werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen?____________

____________

1 PB L 303, blz. 16.