Language of document :

Presuda Suda (deveto vijeće) od 23. travnja 2015. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(predmet C-149/14)1

(Povreda obveze države članice – Direktiva 91/676/EEZ – Zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora – Proglašenje voda i ranjivih zona – Prekomjerni udio nitrata – Eutrofikacija – Obveza četverogodišnje revizije – Nedostatnost – Uspostava programa djelovanja – Nepostojanje)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Patakia i E. Manhaeve, agenti)

Tuženik: Helenska Republika (zastupnik: E. Skandalou, agent)

Izreka

Propustivši proglasiti ranjivim zonama zone u kojima su umjetne površinske i podzemne vode na koje utječu koncentracije nitrata više od 50 miligrama po litri i/ili fenomen eutrofikacije te neuspostavivši programe djelovanja koji se odnose na te zone u roku od jedne godine od tog proglašenja, Helenska je Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 3. stavka 4. i članka 5. stavka 1. Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora.Nalaže se Helenskoj Republici snošenje troškova.