Language of document :

A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-149/14. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – 91/676/EGK irányelv – A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme – A veszélyeztetett vizek és területek kijelölése – Túlzott mértékű nitráttartalom – Eutrofizálódás – Négyévenkénti felülvizsgálat kötelezettsége – Elégtelenség – Cselekvési programok kidolgozása – Hiány)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Patakia és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatalmazott)

Rendelkező rész

A Görög Köztársaság – mivel nem jelölt ki veszélyeztetett területként olyan területeket, ahol 50 milligramm/liter mértékű nitrátkoncentrációt meghaladó és/vagy eutrofizálódott felszíni és felszín alatti vízkészletek vannak jelen, és mivel e kijelöléstől számított egy éven belül nem dolgozta ki az e területekre vonatkozó cselekvési programokat – nem teljesítette a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (4) bekezdéséből, valamint 5. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.