Language of document :

2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-149/14)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 91/676/EEB – Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių – Pažeidžiamų vandenų ir zonų nustatymas – Pernelyg didelis nitratų kiekis – Eutrofizacija – Pareiga patikrinti kas ketverius metus – Nepakankamumas – Veiksmų programų parengimas – Nebuvimas)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Patakia ir E. Manhaeve

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou

Rezoliucinė dalis

1.    Nenustačiusi, kad pažeidžiamomis zonomis laikomos zonos, kuriose yra gruntinių ir (arba) paviršinių vandenų, kuriuose yra daugiau negu 50 mg/l nitratų, ir kurie yra eutrofiniai, ir nepriėmusi su šiomis zonomis susijusių veiksmų programų per vienerius metus nuo tokio nustatymo, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių 3 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį.2.    Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.