Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a noua) din 23 aprilie 2015 - Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-149/14)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 91/676/CEE – Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole – Desemnarea apelor și a zonelor vulnerabile – Concentrație excesivă de nitrați – Eutrofizare – Obligație de reexaminare la intervale de patru ani – Insuficiență – Stabilirea programelor de acțiune – Inexistenţă)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Patakia și E. Manhaeve, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă (reprezentant: E. Skandalou, agent)

Dispozitivul

Întrucât Republica Elenă nu a desemnat drept zone vulnerabile zone caracterizate de prezența unor cursuri de ape de suprafață și subterane afectate de concentrații de nitrați de peste 50 miligrame pe litru și/sau de fenomenul eutrofizării și întrucât nu a stabilit programele de acțiune aferente acestor zone în termen de un an de la această desemnare, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (4) și al articolului 5 alineatul (1) din Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.