Language of document :

2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de grande instance de Nîmes (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jean-Claude Van Hove / CNP Assurances SA

(Byla C-96/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos – Draudimo sutartis – 4 straipsnio 2 dalis – Sutarties sąlygų nesąžiningumo vertinimas – Su pagrindiniu sutarties dalyku susijusių sąlygų nevertinimas – Sąlyga, kuria siekiama užtikrinti įmokų pagal būsto paskolos sutartį padengimą – Visiškas paskolos gavėjo nedarbingumas – Šios garantijos netaikymas esant patvirtintam gebėjimui užsiimti atlygintine ar neatlygintine veikla)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de grande instance de Nîmes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Jean-Claude Van Hove

Atsakovė: CNP Assurances SA

Rezoliucinė dalis

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad sąlyga, įtvirtinta draudimo sutartyje, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų padengtos paskolos davėjui mokėtinos įmokos paskolos gavėjo visiško nedarbingumo atveju, patenka į šioje nuostatoje numatytą išimtį, tik jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatuos, kad:–    pirma, atsižvelgiant į sutartinių santykių visumos, kurios dalis yra ši sąlyga, pobūdį, bendrą struktūrą ir visas nuostatas, taip pat teisines ir faktines aplinkybes, šioje sąlygoje įtvirtintas esminis šios visumos elementas, kuris, būdamas toks, apibrėžia šią visumą, ir –    antra, minėta nuostata suformuluota aiškiai ir suprantamai, t. y. kad ji ne tik vartotojui suprantama gramatiškai, bet ir kad sutartyje skaidriai nurodyta, kaip konkrečiai veikia atitinkamoje sąlygoje nurodytas mechanizmas, taip pat šio mechanizmo ryšys su kitose sąlygose nustatytu mechanizmu, kad šiam vartotojui būtų sudaryta galimybė remiantis tiksliais ir suprantamais kriterijais įvertinti ja

m dėl tokios sąlygos atsirandančius ekonominius padarinius.