Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 5 май 2015 г. — Кралство Испания/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-147/13)1

(Жалба за отмяна — Осъществяване на засилено сътрудничество — Единен патент — Регламент (ЕС) № 1260/2012 — Разпоредби относно превода — Принцип на недопускане на дискриминация — Член 291 ДФЕС — Делегиране на правомощия на органи извън Европейския съюз — Член 118, втора алинея ДФЕС — Правно основание — Принцип на автономия на правото на Съюза)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представители: E. Chamizo Llatas и S. Centeno Huerta)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta и L. Grønfeldt)

Страни, встъпили в подкрепа на ответника: Кралство Белгия (представители: C. Pochet, J.-C. Halleux и T. Materne), Чешка република (представители: M. Smolek и J. Vláčil), Кралство Дания (представители: C. Thorning и M. Wolff), Федерална република Германия (представители: T. Henze, M. Möller и J. Kemper), Френска република (представители: G. de Bergues, F.‑X. Bréchot, D. Colas и N. Rouam), Великото херцогство Люксембург, Унгария (представители: M. Fehér и K. Szíjjártó), Кралство Нидерландия (представители: M. Bulterman и J. Langer), Кралство Швеция (представители: A. Falk и C. Meyer-Seitz), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: M. Holt, подпомаган от J. Stratford, QC, и от T. Mitcheson, barrister), Европейски парламент (представители: M. Gómez-Leal, U. Rösslein и M. Dean), Европейска комисия (представители: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders и F. Bulst)ДиспозитивОтхвърля жалбата.Кралство Испания понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на Съвета на Европейския съюз.Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Кралство Нидерландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Европейският парламент и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.