Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. května 2015 – Španělské království v. Evropský parlament, Rada Evropské unie

(Věc C-146/13)1

„Žaloba na neplatnost – Provádění posílené spolupráce – Vytvoření jednotné patentové ochrany – Nařízení (EU) č. 1257/2012 – Článek 118 první pododstavec SFEU – Právní základ – Článek 291 SFEU – Přenesení pravomocí na orgány mimo Evropskou unii – Zásady autonomie a jednotného použití unijního práva“

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupci: E. Chamizo Llatas a S. Centeno Huerta, zmocněnci)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: M. Gómez-Leal, M. Dean a U. Rösslein, zmocněnci), Rada Evropské unie (zástupci: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta a L. Grønfeldt, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalované: Belgické království (zástupci: C. Pochet, J.-C. Halleux a T. Materne, zmocněnci), Česká republika (zástupci: M. Smolek a J. Vláčil, zmocněnci), Dánské království (zástupci: C. Thorning a M. Wolff, zmocněnci), Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze, M. Möller a J. Kemper, zmocněnci), Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues, F.‑X. Bréchot, D. Colas a N. Rouam, zmocněnci), Lucemburské velkovévodství, Maďarsko (zástupci: M. Fehér a K. Szíjjártó, zmocněci), Nizozemské království (zástupci: M. Bulterman a J. Langer, zmocněnci), Švédské království (zástupci: A. Falk, C. Meyer-Seitz a U. Persson, zmocněnci), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: M. Holt, zmocněnec, ve spolupráci s J. Stratford, QC, a de T. Mitchesonem, barrister), Evropská komise (zástupci: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders a F. Bulst, zmocněnci)VýrokŽaloba se zamítá.Španělské království ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.Belgické království, Česká republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Francouzská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Nizozemské království, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.