Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2015. gada 5. maija spriedums – Spānijas Karaliste/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

(lieta C-146/13) 1

Prasība atcelt tiesību aktu – Ciešākas sadarbības īstenošana – Vienotas patentaizsardzības izveide – Regula (ES) Nr. 1257/2012 – LESD 118. panta pirmā daļa – Juridiskais pamats – LESD 291. pants – Pilnvaru deleģēšana organizācijām ārpus Eiropas Savienības – Savienības tiesību autonomijas un vienveidīgas piemērošanas principi

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāves – EChamizo Llatas un SCenteno Huerta)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji – M. Gómez-Leal, M. Dean un U. Rösslein), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta un L. Grønfeldt)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētāju prasījumu atbalstam: Beļģijas Karaliste (pārstāvji – CPochet, J.-C. Halleux un T. Materne), Čehijas Republika (pārstāvji – M. Smolek un JVláčil), Dānijas Karaliste (pārstāvji – C. Thorning un M. Wolff), Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji – THenze, MMöller un JKemper), Francijas Republika (pārstāvji – Gde Bergues, F.-X. Bréchot, DColas un NRouam), Luksemburgas Lielhercogiste, Ungārija (pārstāvji – M. Fehér un K. Szíjjártó), Nīderlandes Karaliste (pārstāvji – M. Bulterman un J. Langer), Zviedrijas Karaliste (pārstāves – A. Falk, C. Meyer-Seitz un U. Persson), Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji – M. Holt, pārstāvis, kam palīdz J. Stratford, QC, un T. Mitcheson, barrister) un Eiropas Komisija (pārstāvji – I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders un F. Bulst)Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Spānijas Karaliste sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;Beļģijas Karaliste, Čehijas Republika, Dānijas Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika, Francijas Republika, Luksemburgas Lielhercogiste, Ungārija, Nīderlandes Karaliste, Zviedrijas Karaliste, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.