Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.5.2015 – Brune v. komissio

(Asia F-59/14)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu EPSO/AD/26/05 – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Virkamiestuomioistuimen suorittama kumoaminen – SEUT 266 artikla – Uuden suullisen kokeen järjestäminen – Hakijan kieltäytyminen osallistumasta kokeeseen – Uusi päätös jättää hakija merkitsemättä varallaololuetteloon – Kumoamiskanne – Hylkääminen – Virkamiestuomioistuimen tuomion pysyttäminen muutoksenhaussa – Myöhempi vahingonkorvausvaatimus – Kohtuullisen ajan noudattaminen)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Markus Brune (Bonn, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Mannes)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus niiden vahinkojen korvaamisesta, joita kantajalle väitetään aiheutuneen siitä, että hän menetti mahdollisuuden tulla valituksi työhön EU:n palveluksessa, asiassa F-5/08 annetun tuomion perusteella

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Markus Brunelle ajalla 6.3.2007–4.2.2011 aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä 4000 euroa 17.4.2013 alkaen laskettavine viivästyskorkoineen, jotka ovat suuruudeltaan viimeisimpiin Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioitaan varten kyseessä olevalle ajanjaksolle vahvistaman koron mukaisia korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Brunen oikeudenkäyntikuluista.

Brune vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 431, 1.12.2014, s. 48.