Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 19. maja 2015 – Brune/Komisija

(Zadeva F-59/14)1

(Javni uslužbenci – Javni natečaj EPSO/AD/26/05 – Nevpis na čakalni seznam – Razglasitev ničnosti s strani Sodišča za uslužbence – Člen 266 PDEU – Izvedba novega ustnega preizkusa – Zavrnitev sodelovanja s strani kandidata – Nova odločba o nevpisu kandidata na čakalni seznam – Ničnostna tožba – Zavrnitev – Potrditev sodbe Sodišča za uslužbence v pritožbenem postopku – Poznejši odškodninski zahtevek– Spoštovanje razumnega roka)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Markus Brune (Bonn, Nemčija) (zastopnik: H. Mannes, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Odškodninski zahtevek za povračilo škode, ki naj bi tožeči stranka nastala zaradi izgube možnosti zaposlitve na delovnem mestu pri EU, ki temelji na sodbi v zadevi F-5/08.Izrek1.    Evropski komisiji se naloži, da M. Bruneju za škodo, ki mu je nastala med 6. marcem 2007 in 4. februarjem 2011, plača znesek 4000 EUR z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 17. aprila 2013 po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja za zadevno obdobje, povišani za dve točki.2.    V preostalem se tožba zavrne.3.    Evropska komisija nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo polovice stroškov, ki so nastali M. Bruneju.4.    M. Brune nosi polovico svojih stroškov.