Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 18. maija spriedums – Bischoff/Komisija

(lieta F-36/14) 1

Civildienests – Ierēdņi – Automātiska pensionēšanās – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 23. panta 1. punkts – Pensionēšanās vecums – Atteikums pagarināt nodarbinātības laikposmu – Civildienesta noteikumu 52. panta otrā daļa – Dienesta intereses

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Hartwig Bischoff (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – C. Bernard-Glanz un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Ehrbar)PriekšmetsPrasība atcelt Komisijas lēmumus, ar ko, pirmkārt, tiek noraidīts lūgums pagarināt prasītāja dienesta laiku un, otrkārt, tiek apstiprināta viņa automātiska pensionēšanās 2014. gada 1. jūnijāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;H. Bischoff sedz visus savus, kā arī atlīdzina visus Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.