Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. mai 2015. aasta otsus – Pohjanmäki versus nõukogu

(kohtuasi F-44/14)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Ametisse nimetamise asutuse ja edutamise nõuandekomitee roll – Hindamisaruannete puudumine – Olukord, kus edutamise nõuandekomitee liikmed on jätnud hindamisaruannetega tutvumata – Edutamise nõuandekomitee ülesanne ja endise hindaja ülesannete kokkulangevus – Ilmselge hindamisviga – Teenistusstaaž palgaastmel – Võetud vastutuse määr – Hoolitsemiskohustus)Kohtumenetluse keel: prantsusePooledHageja: Jaana Pohjanmäki (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)K

ätnud hindamisaruannetega tutvu

mata –

Edutamise nõuandekomitee ülesanne ja endise hindaja ülesannete kokkulangevu

s – Ilmselge hindamisviga – Teenistusstaaž palgaastmel – Võetud vastutuse

ja m

õista temalt välja pool J. Pohjanmäki kohtukuludest.