Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (Hispaania) 1. aprillil 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo versus BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(kohtuasi C-154/15)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil de Granada

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Francisco Gutiérrez Naranjo

Kostja: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Eelotsuse küsimused

Seoses direktiivi 93/13/EMÜ1 artikli 6 lõikes 1 ette nähtud „sidumatuse” tõlgendamisega: kas sellises olukorras on kooskõlaline tõlgendus, mille kohaselt lepingutingimuse tuvastatud tühisus ei oma sellegipoolest mõju enne tühisuse tuvastamise kuupäeva? Ja seega ka see, et isegi kui tuvastatakse tingimuse tühisus, loetakse, et selle varasemad tagajärjed ei ole tühised või olematud?

Kas teatava tingimuse kasutamise lõpetamine, milleks võib kohustada (vastavalt artikli 6 lõikele 1 ja artikli 7 lõikele 1) tarbija esitatud individuaalhagi alusel, kui tuvastatakse tingimuse tühisus, on kooskõlas sellise tühisuse mõju piiramisega ja kas (kohtul) on lubatud piirata nende summade tagasimaksmist (milline kohustus seatakse ettevõtjale), mis tarbija maksis tingimuse alusel, mille puhul tuvastatakse hiljem, et see oli tühine algusest peale teabe puudulikkuse ja/või läbipaistmatuse tõttu?

____________

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).