Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 1. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (Spānija) – Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(lieta C-154/15)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada

Pamatlietas puses

Prasītājs: Francisco Gutiérrez Naranjo

Atbildētāja: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 93/13/EEK 1 6. panta 1. punktā paredzētās “nesaistīšanas” interpretācija šādā gadījumā ir saderīga ar interpretāciju, ka attiecīgā noteikuma atzīšana par spēkā neesošu tomēr rada sekas līdz brīdim, kad šī atzīšana notiek? Un tādējādi vai pat tad, ja tā ir atzīta par spēkā neesošu, ir uzskatāms, ka sekas, ko tā radījusi savas spēkā esamības laikā, nezaudē savu spēku un iedarbību?Ja tiek izbeigta kāda noteikuma izmantošana (atbilstoši 6. un 7. panta 1. punktam) individuālā prasībā, ko cēlis patērētājs, un tas ir atzīts par spēkā neesošu, vai tas ir saderīgi ar šādas spēkā neesamības ietekmes ierobežošanu? Vai (tiesas) var grozīt patērētāja samaksāto summu atmaksāšanu – kas jāveic komersantam – piemērojot noteikumu, kas vēlāk ir atzīts par spēkā neesošu ex tunc nepietiekamas informācijas un/vai pārskatāmības neesamības dēļ?