Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (един съдия) от 3 юни 2015 г. — Bedin/Комисия

(Дело F-128/14)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Съответни задачи и правомощия на дисциплинарния съвет и на ОН — Преценка дали са установени фактите на предполагаемото нарушение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник : Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)ПредметИскане за отмяна на решението на ОН да наложи на жалбоподателя дисциплинарното наказание „спиране на повишаването в стъпка“ за 12 месеца.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Bedin понася направените от него съдебни разноски, както и разноските на Европейската комисия.